آموزش

کودکان الرقه برای اولین بار بعد از بیرون راندن داعش از شهر امتحان می دهند
آموزش
کودکان الرقه برای اولین بار بعد از بیرون راندن داعش از شهر امتحان می دهند
مدارس در ادلب برای حفاظت از دانش آموزان تعطیل شده است
آموزش
مدارس در ادلب برای حفاظت از دانش آموزان تعطیل شده است
دانشجویان ادلب علیه تحریرالشام تظاهرات کردند
آموزش
دانشجویان ادلب علیه تحریرالشام تظاهرات کردند
تحصیل در اولین دانشگاه کوبانی آغاز می شود
آموزش
تحصیل در اولین دانشگاه کوبانی آغاز می شود
از سرگیری تلاش برای ریشه کنی بیسوادی در شهرهای آزاد شده عراق
آموزش
از سرگیری تلاش برای ریشه کنی بیسوادی در شهرهای آزاد شده عراق
دانش آموزان عنه در دوران پس از داعش به مدرسه باز می گردند
آموزش
دانش آموزان عنه در دوران پس از داعش به مدرسه باز می گردند
بازگشایی مدارس منطقه توسط شورای شهر الرقه
آموزش
بازگشایی مدارس منطقه توسط شورای شهر الرقه
آغاز بازگشایی مدارس از سوی شورای مدنی الطبقه
آموزش
آغاز بازگشایی مدارس از سوی شورای مدنی الطبقه
کتاب های اهدایی کتابخانه دانشگاه موصل را احیاء می کند
آموزش
کتاب های اهدایی کتابخانه دانشگاه موصل را احیاء می کند
به دانش آموزان موصل گزینه دادن امتحانات نهایی داده شد
آموزش
به دانش آموزان موصل گزینه دادن امتحانات نهایی داده شد