اخبار عراق
تروریسم

نیروهای عراقی زندانهای مخفی داعش را در فلوجه پیدا کردند

نوشتۀ علاءحسین دربغداد

پلیس عراق درحال بررسی زندانهایی درفلوجه است که به تازگی کشف شد، پس ازآن که نیروهای امنیتی برای آزاد کردن شهر از کنترل «دولت اسلامی عراق وشام» (داعش) یک عملیات نظامی اجرا کردند. [عکس با کسب اجازه از پلیس مرکزی عراق]

پلیس عراق درحال بررسی زندانهایی درفلوجه است که به تازگی کشف شد، پس ازآن که نیروهای امنیتی برای آزاد کردن شهر از کنترل «دولت اسلامی عراق وشام» (داعش) یک عملیات نظامی اجرا کردند. [عکس با کسب اجازه از پلیس مرکزی عراق]

مسئولان عراقی گفتند که نیروهای عراقی شرکت کننده درعملیات آزاد کردن فلوجه از کنترل «دولت اسلامی عراق وشام»(داعش) شواهد تازه ای از وحشگیری این گروه در هرمحله ای می یابند که وارد آن می شوند.

اینها شامل زندانهای مخفی است که نشان می دهد ازآنجا برای اجرای شکنجه های جسمی استفاده می شد و کارگاه هایی که درآنجا درماشین ها بمب نصب شده و بمبهای دست ساز(آی ای دی) ساخته و انبارمی شد.

نیروهای مشترک از سازمان ضد تروریسم، پلیس مرکزی و تجهیزمردمی درروز یکشنبه(26 ژوئن) اعلام کردند که عملیات گسترده برای آزاد کردن فلوجه را که از روز 22 مه آغاز شده بود تکمیل کردند.

پلیس مرکزی اعلام کرد که درخلال عملیات جستجوی محله های مسکونی خانه هایی را یافتند که داعش ازآنها به عنوان زندانهای مخفی، ستادهای «دادگاه شرعی» استفاده می کرد و خانه هایی که به عنوان کارگاه مهمات سازی تغییر کاربری یافته بود.

ستوان یکم مروان مصطفی از دفترمطبوعات پلیس فدرال گفت: «نیروهای عراقی بیش از یک زندان مخفی در درون خانه ها درمحله های نزال، الرساله و نزدیکی پل آهنی یافتند».

او به موطنی گفت: «هر زندان شامل مجموعه های مختلفی از قفسهای آهنی بود.»

او گفت که اینها به گروه های متنوع ازمردم فلوجه، عوامل داعش که به اشتباه در دام این گروه افتاده بودند، و اعضای به اسارت گرفته شده نیروهای امنیتی عراقی و کسانی اختصاص داشت که داعش به عنوان «کافرین» درنظر می گرفت.

او گفت: «هر زندان شامل انواع ابزارهای شکنجه و تحقیرزندانیان بود اما معروفترین روش شکنجه که درون آن زندانها مشاهده شد، قفسی بود که فقط یک متر ارتفاع داشت و فقط یک زندانی به صورت نشسته بدون آن که بتوان بایستد درآن جای می شد.»

مصطفی گفت که نیروهای آزاد کننده همچنین اتاقهای سنگی یافتند که برای حبس های انفرادی به کار می رفت وسلولهای گروهی با درهای آهنین.

او گفت: «هر زندان یک ساختمان مجاور درهمان خانه یا خانه نزدیک به آن داشت که به عنوان دادگاه شرعی، جایی که حکمها صادر می شد به کار می رفت.»

او افزود که اسناد یافت شده دراین دادگاه های باصطلاح شرعی به مسئولان عراقی تحویل شد تا به عنوان« شواهد جنایی علیه عوامل این سازمان» مورد استفاده قرارگیرد.

«صادر کنندگان مرگ»

سامی المسعودی فرمانده نیروهای تجهیزمردمی به موطنی گفت: «نشانه های مرگ و وحشت باقی مانده بوسیله داعش درفلوجه نه تنها شامل زندانهای مخفی و گورهای دسته جمعی بود بلکه آنها مجموعه های انبوهی از ماشین های بمبگذاری شده و بمبهای دست ساز برجای گذاشتند که برای سایر شهرها و استانهای عراق مرگ صادر می کند.»

المسعودی گفت: «داعش درهرکوی و برزنی یک زندان یا کارگاه ساخت یا ذخیره کردن مواد منفجره و نصب بمب درماشین باقی گذاشته است. آنها درهمه جای فلوجه مرگ کاشته اند.»

او گفت: «زندانهای مخفی تنها بخش از واقعیت ترسناک این سازمان نبوده است و به کشف تازه چندین گوردسته جمعی حاوی پیکرهای قربانیان داعش در زندانهای الصقلاویه، الشهدا و الهیاکل اشاره کرد.»

او گفت: «ما شگفت زده شدیم درحالی که مناطق مسکونی را جستجو می کردیم، زمانی که یک مجتمع بزرگ ساخت بمب را درنزدیک بیمارستان عمومی فلوجه یافتیم.»

او گفت که ازاین مجتمع برای نصب بمب درماشین ها و تغییر تفنگهای دوربرد استفاده می شد و حاوی تجهیزات پیشرفته بود. مواد منفجره بسیار قوی مانند تی ان تی و سی-4 در انبارهای مجاور ذخیره شده بود.

او گفت: «این مجمتمع و سایر کارگاه های مواد منفجره برای صدور ماشین های بمبگذاری شده و بمبهای دست ساز به بغداد و سایر شهرهای امن عراق درمرکز و جنوب کشور استفاده می شد.»

او گفت که اسناد یافته شده مرتبط به ساختار سازمانی داعش در فلوجه نشان می دهد که رهبران این گروه در شهر برهسته های آن درمرکز و جنوب عراق نظارت داشتنند و این که مهمات ساخته شده در داخل شهرها برای آنها صادر می شد.

عیسی العیساوی شهردار فلوجه به موطنی گفت که از این که نیروهای امنیتی زندانها و کارگاه های داعش را تصرف کردند خشنود است پیش ازآن که این گروه بتواند ازآنها برای انجام جنایتهای بیشتری علیه غیرنظامیان بیگناه استفاده کند.

او گفت: «فلوجه امروز از کنترل یک باند که با آهن و آتش حکم می راند و به کشتن مردم بیگناه و تجاوز به حقوق آنها تا کشتن بقیه عراقی ها مشغول بود آزاد شده است.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500