اخبار عراق
تروریسم

ائتلاف سوری مرتبط با القاعده نشانه های گروه عراقی را دارد

نوشتۀ ولید ابوالخیر در قاهره

هاشم الشیخ ابو جابر رهبر پیشین احرار الشام خود را به عنوان فرمانده گروه تازه تشکیل شده تحریرالشام نامید، که ائتلافی از جناح های افراط گرا است که به القاعده ارتباط دارد. [عکس با کسب اجازه از محمد العبدالله]

هاشم الشیخ ابو جابر رهبر پیشین احرار الشام خود را به عنوان فرمانده گروه تازه تشکیل شده تحریرالشام نامید، که ائتلافی از جناح های افراط گرا است که به القاعده ارتباط دارد. [عکس با کسب اجازه از محمد العبدالله]

کارشناسان گروه های ترور به دیارنا می گویند که تحریرالشام یک ائتلاف تازه از جناح های افراطی درحال جنگ در سوریه است که شباهتهای بسیار نزدیکی به مجلس شورای پیشین مجاهدین دارد که ائتلاف گروه های افراطی بود که در عراق می جنگیدند.

جبهه النصرت (آ ان اف) و چهار جناح مخالف، نورالدین الزنکی، لوا الحق، جبهه انصار الدین و جیش السنت درروز 28 ژانویه اعلام کردند که یک ائتلاف تازه به نام تحریرالشام (آزادی سوریه) تشکیل داده اند.

ریاست این نهاد تازه، که همچنین شامل چندین جناح کوچکتر و شمار زیادی از عوامل و مسئولان احرار الشام و است برعهده رئیس احرارالشام هاشم الشیخ ابوجابر، معروف ابو جابرشیخ است.

هر دو ائتلاف مدعی ارتباط با القاعده هستند. تحریر الشام از طریق جبهه النصرت که اکنون خود را جبهه فتح الشام می نامد و مجلس شورای مجاهدین از طریق القاعده درعراق که یکی از اعضای اصلی آن بوده است.

عوامل تحریر الشام در استان ادلب سوریه برای گرفتن عکس ژست می گیرند، که صحنه درگیریهای شدید داخلی میان جناح های مسلح افراط گرا یعنی جند الاقصی و جبهه النصرت است. [عکس با کسب اجازه از محمد العبدالله]

عوامل تحریر الشام در استان ادلب سوریه برای گرفتن عکس ژست می گیرند، که صحنه درگیریهای شدید داخلی میان جناح های مسلح افراط گرا یعنی جند الاقصی و جبهه النصرت است. [عکس با کسب اجازه از محمد العبدالله]

عبدالله المحسنی واعظ سعودی که به دلیل حمایت خود از روش عقیدتی افراطی القاعده معروف است. او به تازگی به تحریرالشام در سوریه پیوست. [عکس با کسب اجازه از محمد العبدالله]

عبدالله المحسنی واعظ سعودی که به دلیل حمایت خود از روش عقیدتی افراطی القاعده معروف است. او به تازگی به تحریرالشام در سوریه پیوست. [عکس با کسب اجازه از محمد العبدالله]

کارشناسان گفتند که هر دو گروه درتلاش برای انسجام دستاوردهای خودشان با تغییر نام به عنوان یک جبهه متحدترتشکیل شده اند و اشاره می کنند که تحریر الشام تنها تکرار کننده همان سناریو است که در عراق اجرا شده بود.

اعضای ائتلاف سوریه مانند گروه عراقی روش عقیدتی اسامه بن لادن و ابو مصعب الزرقاوی رهبران پیشین القاعده را پذیرفته و همان روش عملیاتی را سهیم هستند، و برای ادامه بقا درزمانی که فشارها شدید شد ادعام شدند.

شباهتهای متعدد

سرلشکرعبدالکریم احمد، یک افسر بازنشسته مصری که در امور مربوط به القاعده تخصص دارد گفت که بررسی مجلس شورای مجاهدین و تحریر الشام «شباهتهای بسیاری را میان این دوگروه آشکار می کند.»

او به دیارنا گفت که این شورا در عراق ازشماری از گروه های تروریستی تشکیل شده بود که از روشهای عقیدتی تکفیری حمایت می کردند و به اسامه بن لادن و ابومصعب الزرقاوی ابراز وفادارری کرده بودند.

این ائتلاف که در ژانویه 2006 اندکی پس از مرگ الزرقاوی تشکیل شد، القاعده در عراق را با جیش الطایفه المنشوره، کاتبان انصار التوحید والسنت، سرای الجهاد، تیپهای القرابه و الاحوال را با هم متحد کرد.

احمد گفت که این ائتلاف «یک نهاد متحد تازه در تلاش برای بازپس گرفتن مقداری از قدرت ازدست رفته آنان است.»

او اشاره کرد که درسوریه وضعیت مشابه است اما بُعد سیاسی به آن افزوده شده است.

او گفت: «گروه های تروریستی که تحریر الشام را تشکیل داده اند در چندین منطقه در خارج از کنترل رژیم پراکنده بودند اما مناطق زیادی را درعملیات نظامی ازدست دادند» و درحمله های هوایی که مواضع و رهبران آنان را هدف قرارداد.

اوافزود که تحریم های مالی اعمال شده براین ائتلاف برمنابع آن اثر منفی داشت و افزود که مذاکرات سیاسی آنان را «ازچهارچوب رسیدن به یک توافق کنار گذاشته است و هیچ امیدی برای موفقیت های آینده سیاسی آنان وجود ندارد.»

او گفت: «این آنان را ضعیف کرده که و این ادامه خواهد داشت» و توضیح داد که این جناح ها نیازمند تشکیل «یک هویت تازه» برای نجات خودشان بودند.

این هویت تازه تحریر الشام است که در بیانیه اعلام شده آن تشکلی است که ادعا دارد «برای نگهبانی از دستاوردهای انقلاب [سوریه] و جهاد اسلامی متحد شده است» و «هسته توانمندیهای همگانی انقلاب را تشکیل داده و مسیر آن را حفظ می کند».

احمد گفت: «همه این نهادها از روش عقدیتی القاعده، اسامه بن لادن و ابومصعب الزرقاوی بعنوان بنیاد عقیدتی خودشان استفاده می کنند که به این معناست که تجربه عراق، مجلس شورای مجاهدین، با تحریرالشام تکرار می شود.»

درسالهای پیش از وقوع جنگ درسوریه، رهبران بسیاری که اکنون تحت لوای تحریرالشام هستند درگذشته تحت پرچم مجلش شورای مجاهدین بیعت بسته بوده و فعالیت می کردند، ازجمله عبدالفتح الفرقالی، عبدالولید الحنفی، ابوبرا القحطانی و سایرین.

تلاشهای تغییرنام

سرلشکر یحیی محمد علی، یک افسر بازنشسته ارتش مصر و کارشناس گروه های ترور گفت که روش اصلی تغییر نام جبهه النصرت اقدامی بود تا شامل شدن آن در فرایند سیاسی به معرفی خود به عنوان یک جناح مخالف با گرایشهای میانه رو تضمین شود.

او به دیارنا گفت که پس از آن که تلاش جبهه النصرت برای ایجاد یک هویت تازه برای خود با تغییرنام شکست خورد، نیازمند ایجاد یک نهاد تازه برای احیای موقعیت خودش بود.

او گفت که این کاررا با ایجاد «هویت مبتنی برالقاعده برای خنثی کردن هر راه حل نظامی یا سیاسی برای کنارگذاشتن آن» انجام داد و همه گروه های درحال جنگ درسوریه که با القاعده وابسته هستند متحد کرد.

او گفت که این، همان روش به کار گرفته شده درعراق بود.

او گفت: «القاعده درعراق مجموعه ای از گروه های متعدد تروریستی بود که برای تشکیل آ کیو آی متحد شدند تا زمانی که مجلس شورای مجاهدین تشکیل شد و آنها را تحت یک پرچم متحد کرد.»

او افزود که این سناریوهم اکنون درسوریه تکرارمی شود و شبیه «روش هسته های زنجیره ای به کار رفته بوسیله گروه های وابسته به القاعده است.»

او گفت درحالی که هسته های زنجیره ای در اکثر کشورها بهشکل محرمانه فعالیت می کنند، «آنها درسوریه و عراق به صورت علنی درمیدان با یک زنجیر پیچیده هرمی شکل از فرماندهی یا سلسله مراتب رهبری نقش ایفا می کنند».

ریاست این گروه در سوریه برعهده ابو محمد الجولانی رهبر جبهه النصرت است.

او گفت: «تعهد وفاداری به تحریرالشام به روشنی آشکار می کنند که براساس نامهایی که درگردش بوده است، این گروه های درواقع زنجیره هایی هستند که در قسمتهای مختلف سوریه برای گسترده کردن منطقه تحت کنترل [القاعده] مستقر هستند.»

او افزود که این گروه ها «درنتیجه تشدید تحریم های بین المللی و احساس خطر نسبت به موجودیت خودشان» متحد می شوند.

ارتباط با القاعده

محمد العبدالله روزنامه نگار سوری گفت که بررسی نامهای رهبران اصلی تحریرالشام آشکار می کند که بسیاری ازآنها رهبران پیشین احرارالشام هستند «که به دلیل وابستگی های افراط گرایانه و طبیعی خودشان با القاعده معروف هستند».

او به دیارنا گفت که اینها شامل رهبران جبهه النصرت، بعلاوه جنگجویان سوری، عرب و خارجی است.

او گفت که این نهاد تازه همچنین شامل چهره های شناخته شده مانند عبدالله المحیسنی واعظ سعودی ابوحمزه المصری و ابو برا القحطانی و همچنین گردان ازبک المهاجرون(مهاجران) است.

او گفت که این، چنین ائتلافی آن را «یکی از بزرگترین گروه های تروریستی» تبدیل کرده است و اشاره کرد که رده های آن تقریبا با شمار اعضای «دولت اسلامی عراق و شام»(داعش) برابر است.

او افزود: «مردی که هم اکنون ریاست این ائتلاف را برعهده دارد یکی از مهمترین عوامل القاعده در سوریه است».

هاشم الشیخ ابوجابر، که خود را به عنوان سرفرمانده تحریرالشام نامید، مسئول جنبش مجاهدین درعراق بود تا زمانی که در پایان سال 2005 دستگیر شد.

او در سال 2011 به همراه گروه زیادی از تروریستها که در سوریه زندانی بودند آزاد شد و درسال 2013 به احرارالشام پیوست و «امیرحلب» شد و در مجلس شورای این جنبش خدمت می کرد.

العبدالله گفت که او برای یکسال رهبری احرارالشام را تا زمانی ترک این مقام برای تشکیل جیش الاحرار برعهده گرفت. این گروه با ادغام چندین گروه شبه نظامی اسلامگرا تشکیل شد.

العبدالله گفت که او پیش بینی می کند که ابو محمد الجولانی رهبر جبهه النصرت درآینده رهبری تحریرالشام را دردست بگیرد.

در سوریه و در عراق

العبدالله گفت که اعلام وفاداری ابومصعب الطحان فرمانده نظامی پیشین احرارالشام با تحریرالشام «اصل و نصب این نهاد تازه و تلاش برای ایجاد مجلس شورای مجاهدین را در سوریه آشکار کرد.»

او گفت که در ائتلاف تازه شمار زیادی از اعضای القاعده تحت حمایت قرارگرفته اند که به دنبال تشدید فشارهای بین المللی برآنها از عراق آمده اند.

او گفت که تحریرالشام « با شتاب ایجاد نشد بلکه با برنامه ریزی درازمدت تشکیل شد یا احتمالا طرح احتمالی برای گریز از مخمصه فشارهای بین المللی بود» مانند آنچه که در عراق روی داد.

او افزود که بهترین دلیل اثبات این نکته اعلام وفاداری با نهاد تازه بوسیله شمار زیادی از روحانیون افراطی است که به وابستگی به القاعده شناخته شده هستند.

اینها شامل عبدالرزاق المهدی، ابو الحارث المصری، ابو یوسیف الحموی، ابو الطاهر الحموی، مصلح العیانی و عبدالله المحیسنی است که همه آنها به گسترش روش عقیدتی القاعده درسوریه مشغول بوده اند.

او گفت که اکثر آنها «تحت آموزش خود ابومصعب الزرقاوی در عراق بوده اند.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500