http://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Transportation

×
×

ترابری

ایستگاه قطار فلوجه با اولین سفر از بغداد بازگشایی شد

ایستگاه قطار فلوجه با اولین سفر از بغداد بازگشایی شد

بازسازی فرودگاه بین‌المللی موصل آغاز شد

بازسازی فرودگاه بین‌المللی موصل آغاز شد

بازسازی پل های ویران شده موصل در عراق

بازسازی پل های ویران شده موصل در عراق

عراق جاده قدیم مسیر فلوجه به بغداد را بازگشایی می کند

عراق جاده قدیم مسیر فلوجه به بغداد را بازگشایی می کند

بازگشایی آسمان عراق به روی پروازهای کشوری با از بین رفتن حکمرانی داعش

بازگشایی آسمان عراق به روی پروازهای کشوری با از بین رفتن حکمرانی داعش

سرعت ترابری عمومی در بخش هایی از عراق افزایش یافته است

سرعت ترابری عمومی در بخش هایی از عراق افزایش یافته است