https://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Society?page=7

×
×

جامعه

حرکت عشایر نینوا و ایزدی ها به سمت آشتی

حرکت عشایر نینوا و ایزدی ها به سمت آشتی

بازسازی مسجد النوری، نماد موصل

بازسازی مسجد النوری، نماد موصل

بازسازی 25 خانه از سوی داوطلبین در غرب موصل

بازسازی 25 خانه از سوی داوطلبین در غرب موصل

پنتاگون: ماموریت ایالات متحده در سوریه «هیچ تغییری نکرده است»

پنتاگون: ماموریت ایالات متحده در سوریه «هیچ تغییری نکرده است»

دشت های نینوا قرارداد همزیستی صلح آمیز را اجرا می کند

دشت های نینوا قرارداد همزیستی صلح آمیز را اجرا می کند

ساکنان موصل انقلاب «دنبر» را آغاز کردند

ساکنان موصل انقلاب «دنبر» را آغاز کردند

شهرهای انبار شاهد بازگشت ورزش در دوران پس از داعش هستند

شهرهای انبار شاهد بازگشت ورزش در دوران پس از داعش هستند

آرایشگاه موصل با کمک داوطلبانه دوباره باز شد

آرایشگاه موصل با کمک داوطلبانه دوباره باز شد

یک ساکنان فلوجه در خانه خود موزه تاسیس کرده است

یک ساکنان فلوجه در خانه خود موزه تاسیس کرده است

رهبران انبار در دوره پس از داعش اختلاف های اجتماعی را التیام می دهند

رهبران انبار در دوره پس از داعش اختلاف های اجتماعی را التیام می دهند