http://diyaruna.com/fa/keywords/topic/security?page=66

×
×

امنیت

ساکنان فلوجه بعد از بازگشت به شهر بقایای زندگی به جای مانده خود را جمع آوری می کنند

ساکنان فلوجه بعد از بازگشت به شهر بقایای زندگی به جای مانده خود را جمع آوری می کنند

در تصاویر: نیروهای عراقی به تازگی مناطق موصل را آزاد کردند

در تصاویر: نیروهای عراقی به تازگی مناطق موصل را آزاد کردند

از سر گیری خدمات در بخش های آزاد شده نینوا

از سر گیری خدمات در بخش های آزاد شده نینوا

نیروهای آزادی بخش به سمت مناطق تحت کنترل داعش در الرقه پیشروی می کنند

نیروهای آزادی بخش به سمت مناطق تحت کنترل داعش در الرقه پیشروی می کنند

مکانیک های موصل با ابزار خود با داعش می جنگند

مکانیک های موصل با ابزار خود با داعش می جنگند

ساکنین الرطبه برای بیرون راندن داعش همکاری می کنند

ساکنین الرطبه برای بیرون راندن داعش همکاری می کنند

گریز ساکنین الرقه با آغاز نبرد برای آزادسازی این شهر

گریز ساکنین الرقه با آغاز نبرد برای آزادسازی این شهر

ساکنان گوگجالی وحشت داعش را از خود دور می کنند

ساکنان گوگجالی وحشت داعش را از خود دور می کنند

بازپس گیری شهرستان کلیدی در جبهۀ جنوبی موصل از سوی نیروهای عراقی

بازپس گیری شهرستان کلیدی در جبهۀ جنوبی موصل از سوی نیروهای عراقی

نیروهای عراقی برای مقابله با روشهای نامیدانه داعش در موصل آماده می شوند

نیروهای عراقی برای مقابله با روشهای نامیدانه داعش در موصل آماده می شوند