http://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Security?page=65

×
×

امنیت

نمایش رفتار حرفه ای نیروهای عراقی در نبرد موصل

نمایش رفتار حرفه ای نیروهای عراقی در نبرد موصل

نیروهای عراقی در نبرد برای آزادسازی موصل از «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) حفاظت از غیرنظامیان را اولویت خود قرار داده است.

پیکارجویان داعش اردوگاههای آموزشی موصل را ترک کردند

پیکارجویان داعش اردوگاههای آموزشی موصل را ترک کردند

نیروهای عراقی چند پایگاه «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش)، اردوگاههای آموزشی و کارگاههای بمب سازی خالی از سکنه را در موصل کشف کردند.

ساکنان موصل مخفیگاه های داعش را افشا می کنند

ساکنان موصل مخفیگاه های داعش را افشا می کنند

ساکنان موصل، شهری در استان نینوا، نیروهای امنیتی کشور را از حضور عناصر و پایگاه های «دولت اسلامی عراق و شام» مطلع می کنند.

تشدید تدابیر امنیتی در شهرهای انبار

تشدید تدابیر امنیتی در شهرهای انبار

پلیس انبار برای جلوگیری از نفوذ و حمله «دولت اسلامی عراق و شام» اقدامات تازه امنیتی را در ورودی های شهر به اجرا گذاشت.

نیروهای عراقی با محاصره موصل داعش را به دام انداختند

نیروهای عراقی با محاصره موصل داعش را به دام انداختند

مسئولین می گویند که نیروهای عراقی شهر را در محاصره گرفته و راههای فرار احتمالی «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) را از تمام طرف ها مسدود کرده اند.

شورای محلی بعشیقه به روند بازسازی شهر سرعت می بخشد

شورای محلی بعشیقه به روند بازسازی شهر سرعت می بخشد

مقامات بعشیقه پیش از ورود ساکنان شهر به خانه و کاشانه شان با جدیت و پشتکار برای احیای شهر و تعمیر خدماتی تلاش می کنند که «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) ویران کرده است.

روشهای داعش در موصل برای کندتر کردن پیشروی نیروهای عراقی شکست خورده است

روشهای داعش در موصل برای کندتر کردن پیشروی نیروهای عراقی شکست خورده است

مسئولان می گویند که به رغم تلاش های «دولت اسلامی عراق و شام» برای کندکردن پیشروی نیروهای عراقی، مقاومت این گروه به تدریج ضعیف می شود.

ساکنان فلوجه بعد از بازگشت به شهر بقایای زندگی به جای مانده خود را جمع آوری می کنند

ساکنان فلوجه بعد از بازگشت به شهر بقایای زندگی به جای مانده خود را جمع آوری می کنند

خانواده هایی که به دلیل اشغال «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) از فلوجه، شهری در استان انبار آواره شدند به شهر بازمی گردند و بار دیگر زندگی را از سرمی گیرند.

در تصاویر: نیروهای عراقی به تازگی مناطق موصل را آزاد کردند

در تصاویر: نیروهای عراقی به تازگی مناطق موصل را آزاد کردند

ساکنین روستاهای اشغال شده و مناطق درون موصل آزادی جدید خود از حکومت ستمگر «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) را جشن می گیرند.

از سر گیری خدمات در بخش های آزاد شده نینوا

از سر گیری خدمات در بخش های آزاد شده نینوا

دولت عراق به اداره های خدماتی محلی دستور داده است تا کار را در بخشهایی از نینوا که از کنترل «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) آزاد شده اند، از سر بگیرند.