http://diyaruna.com/fa/keywords/topic/security?page=68

×
×

امنیت

همزمان با تشدید درگیری ها در موصل، تقریبا 800 ستیزه جوی داعش کشته شدند

همزمان با تشدید درگیری ها در موصل، تقریبا 800 ستیزه جوی داعش کشته شدند

ترک خوردن تصویر خلیفه گری داعش با از دست دادن دابق

ترک خوردن تصویر خلیفه گری داعش با از دست دادن دابق

همزمان با حمله مردان مسلح به کرکوک نیروهای عراقی 25 روستا را از داعش بازپس گرفتند

همزمان با حمله مردان مسلح به کرکوک نیروهای عراقی 25 روستا را از داعش بازپس گرفتند

پیروزی در جزیره رمادی راه را برای پایان داعش در انبار هموار کرد

پیروزی در جزیره رمادی راه را برای پایان داعش در انبار هموار کرد

داعش در حال ظهور با سلاحهای خود در انبار هدف قرار گرفت

داعش در حال ظهور با سلاحهای خود در انبار هدف قرار گرفت

رویکرد محتاطانۀ نماینده های مجلس عراق به شبه نظامیان همپیمان با ایران

رویکرد محتاطانۀ نماینده های مجلس عراق به شبه نظامیان همپیمان با ایران

آمادگی عراق برای گریز «دست کم 300,000 نفر» از موصل

آمادگی عراق برای گریز «دست کم 300,000 نفر» از موصل

نیروهای عراقی پیش از آغاز نبرد برای ساکنان موصل دستورالعمل های ایمنی صادر کردند

نیروهای عراقی پیش از آغاز نبرد برای ساکنان موصل دستورالعمل های ایمنی صادر کردند

رادیوی جدید موصل ساکنان را برای آزادسازی آماده می سازد

رادیوی جدید موصل ساکنان را برای آزادسازی آماده می سازد

با بازگشت ساکنان فلوجه ارائۀ خدمات بهبود می یابد

با بازگشت ساکنان فلوجه ارائۀ خدمات بهبود می یابد