http://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Security?page=62

×
×

امنیت

نیروهای عراقی حملات داعش علیه غیرنظامیان را در موصل خنثی کردند

نیروهای عراقی حملات داعش علیه غیرنظامیان را در موصل خنثی کردند

گروه «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) در حال انجام عملیات تلافی جویانه علیه ساکنان غرب موصل هستند، اما سربازان عراقی گوش به زنگ هستند.

نیروهای عراقی در غرب موصل با جنگ های دشوار خیابانی رو به رو هستند

نیروهای عراقی در غرب موصل با جنگ های دشوار خیابانی رو به رو هستند

این بخش از شهر از خانه های کوچک در کوچه های تنگ متراکم است و سربازان نمی توانند تجهیزات نظامی خودشان را در میان خیابانهای باریک حرکت دهند.

خشک شدن منابع مالی داعش با «ناممکن» شدن قاچاق نفت

خشک شدن منابع مالی داعش با «ناممکن» شدن قاچاق نفت

درآمد حاصل از تجارت غیرقانونی نفت موجب شده بود فعالیت «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش)برای مدت درازی ادامه داشته باشد. اکنون تمام درآمد حاصل از نفت از بین رفته است.

ساکنان غرب موصل با وجود خطرهای بسیار از شهر فرار می کنند

ساکنان غرب موصل با وجود خطرهای بسیار از شهر فرار می کنند

ساکنان غرب موصل با وجودی که مسیر فرار آنها مملو از خطرات جدی است، اما کماکان از این منطقۀ تحت کنترل «دولت اسلامی عراق و شام» فرار می کنند.

عشایر پیکارجو موصل از مناطق آزاد شده در برابر داعش حفاظت می کنند

عشایر پیکارجو موصل از مناطق آزاد شده در برابر داعش حفاظت می کنند

پیکارجویان بسیج عشایر استان نینوا به نیروهای عراقی برای حفظ امنیت در بخشهای آزادی شده شرق موصل کمک خواهند کرد.

ساکنین موصل در بیرون راندن داعش نقش اساسی دارند

ساکنین موصل در بیرون راندن داعش نقش اساسی دارند

اطلاعات ارائه شده توسط ساکنین به نیروهای عراقی کمک کرده است تا عناصر و گروههای خاموش «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) را ریشه کن کنند.

ساکنان الهویجه با کارد آشپزخانه با داعش می جنگند

ساکنان الهویجه با کارد آشپزخانه با داعش می جنگند

ساکنان این شهر در استان کرکوک از هر سلاحی که بیابند برای دفاع از خودشان در برابر «دولت اسلامی عراق و شام» استفاده می کنند.

پلیس عراق داعش را در مناطق بیابانی دیالی تعقیب می کند

پلیس عراق داعش را در مناطق بیابانی دیالی تعقیب می کند

پلیس چهار دستگاه «خانه امن» متعلق به «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) را ویران کرد و بیش از دوازده نفر را دستگیر نمود.

عشایر سوریه در راه مبارزه با داعش به نیروهای دموکراتیک سوریه می پیوندند

عشایر سوریه در راه مبارزه با داعش به نیروهای دموکراتیک سوریه می پیوندند

یکی از عشایر بزرگ عرب اعلام کرد به هدف بیرون راندن «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) از شمال سوریه دوشادوش«نیروهای دموکراتیک سوریه» مبارزه خواهد کرد.

سرازیر شدن غیرنظامیان به سوی نیروهای عراقی در حملۀ جدید موصل

سرازیر شدن غیرنظامیان به سوی نیروهای عراقی در حملۀ جدید موصل

چندین خانواده از مناطق خود در غرب موصل گریخته اند و به سوی روستای البو سیف، که به تازگی توسط نیروهای عراقی آزاد شده است، در حرکت هستند.