http://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Security?page=62

×
×

امنیت

حدیثه غبار حصر داعش را می تکاند

حدیثه غبار حصر داعش را می تکاند

مقامات به دیارنا گفتند، پس از برداشته شدن حصر «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) زندگی به این شهر شمال غربی انبار بازگشته است.

ساکنان برطله آزاد شدن شهر از کنترل داعش را جشن می گیرند

ساکنان برطله آزاد شدن شهر از کنترل داعش را جشن می گیرند

پیروزی تمیز نیروهای عراقی در شهر غالبا مسیحی امکان بازگشت فوری جمعیت آواره شده آن را فراهم می کند.

پیکارجویان داعش با افزایش فشار بر موصل «ریشهایشان را می تراشند»

پیکارجویان داعش با افزایش فشار بر موصل «ریشهایشان را می تراشند»

نا آرامی در میان پیکارجویان «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) با پیشروی نیروهای عراقی تا پنج کیلومتری محدوده شهر رو به افزایش است.

شبه نظامیان عراقی تحت حمایت سپاه پاسداران به هرج و مرج جنگ سوریه می افزایند

شبه نظامیان عراقی تحت حمایت سپاه پاسداران به هرج و مرج جنگ سوریه می افزایند

قانونگذاران و کارشناسان به دیارنا می گویند که دخالت های خارجی، جنگ سوریه را پیچیده تر می کند و منطقه را در یک وضعیت ناآرامی و افراط گرایی مذهبی گرفتار کرده است.

همزمان با تشدید درگیری ها در موصل، تقریبا 800 ستیزه جوی داعش کشته شدند

همزمان با تشدید درگیری ها در موصل، تقریبا 800 ستیزه جوی داعش کشته شدند

ستیزه جویان «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) برای ممانعت از پیشروی نیروهای آزادسازی شهر موصل هم اکنون از انواع سلاح ها و تاکتیک ها بهره می جویند.

ترک خوردن تصویر خلیفه گری داعش با از دست دادن دابق

ترک خوردن تصویر خلیفه گری داعش با از دست دادن دابق

عقب نشینی «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) از این شهر نمادین در سوریه به تصویر این گروه به عنوان یک خلیفه گری موفق شدیدا آسیب رسانده است.

آمادگی نهایی نیروهای عراقی برای پاکسازی کامل استان انبار از وجود داعش

آمادگی نهایی نیروهای عراقی برای پاکسازی کامل استان انبار از وجود داعش

رواه، عانه و القائم آخرین پایگاه های باقیمانده «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) در انبار محسوب می شوند.

همزمان با حمله مردان مسلح به کرکوک نیروهای عراقی 25 روستا را از داعش بازپس گرفتند

همزمان با حمله مردان مسلح به کرکوک نیروهای عراقی 25 روستا را از داعش بازپس گرفتند

در شرایطی که نیروهای عراقی حلقه محاصره دور «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) در موصل را تنگ تر می کنند به نظر می رسد حمله های این گروه به کرکوک ترفند انحرافی باشد.

پیروزی در جزیره رمادی راه را برای پایان داعش در انبار هموار کرد

پیروزی در جزیره رمادی راه را برای پایان داعش در انبار هموار کرد

نیروهای عراقی و مبارزان بسیج عشایر با آزاد کردن جزیره رمادی، به «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) ضربه بزرگی زدند.

داعش در حال ظهور با سلاحهای خود در انبار هدف قرار گرفت

داعش در حال ظهور با سلاحهای خود در انبار هدف قرار گرفت

پیکارجویان «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) از میادین نبرد عراق در غربی ترین استان عراق فرار کرده و سلاحها و تجهیزات خود را بر جای می گذارند.

قبلی | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | بعدی