http://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Religion?page=2

×
×

دین

صوفی ها بار دیگر می توانند آیین های خود را در فلوجه به جا آورند

صوفی ها بار دیگر می توانند آیین های خود را در فلوجه به جا آورند

سازمان موقوفات سنی در انبار خطبه ها را تحت نظر می گیرد

سازمان موقوفات سنی در انبار خطبه ها را تحت نظر می گیرد

جوانان نینوا کلیساهای ویران شده توسط داعش را بازسازی می کنند

جوانان نینوا کلیساهای ویران شده توسط داعش را بازسازی می کنند

مسیر زیارت در کربلا برای اربعین امن می شود

مسیر زیارت در کربلا برای اربعین امن می شود

روحانیون معتدل نینوا ایدئولوژی داعش را رد می کنند

روحانیون معتدل نینوا ایدئولوژی داعش را رد می کنند

گشایش مرکز کرکوک برای مبارزه با افکار افراط گرایانه

گشایش مرکز کرکوک برای مبارزه با افکار افراط گرایانه

پناهندگان سوری در ترکیه برای جشن گرفتن عید فطر از مرز می گذرند

پناهندگان سوری در ترکیه برای جشن گرفتن عید فطر از مرز می گذرند

ایزدیها سال نو خود را بدون داعش جشن گرفتند

ایزدیها سال نو خود را بدون داعش جشن گرفتند

ایراد شدن دوبارۀ خطبه های معتدل و میانه رو در مساجد موصل

ایراد شدن دوبارۀ خطبه های معتدل و میانه رو در مساجد موصل

کنترل دوباره منبرهای مساجد در انبار برقرار شد

کنترل دوباره منبرهای مساجد در انبار برقرار شد