https://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Religion

×
×

دین

موصل میراث مذهبی را احیا کرده و زیارتگاهها را بازسازی می کند

موصل میراث مذهبی را احیا کرده و زیارتگاهها را بازسازی می کند

لحن مراسم عزاداری عاشورا در سوریه نگران کننده است

لحن مراسم عزاداری عاشورا در سوریه نگران کننده است

ایران درپی گسترش نفوذ در نجف است

ایران درپی گسترش نفوذ در نجف است

ایران اساس نفوذ درازمدت را در سوریه بنا می کند

ایران اساس نفوذ درازمدت را در سوریه بنا می کند

خانواده های مسیحی به تدریج به موصل بازمی گردند

خانواده های مسیحی به تدریج به موصل بازمی گردند

مسیحیان عراقی برای انجام نیایش به کلیساهای انبار بازمی گردند

مسیحیان عراقی برای انجام نیایش به کلیساهای انبار بازمی گردند

القاعده خواهان نابودی داعش و «خلافت» منحرف البغدادی شد

القاعده خواهان نابودی داعش و «خلافت» منحرف البغدادی شد

تحریرالشام املاک و دارایی مسیحیان ادلب را توقیف می کند

تحریرالشام املاک و دارایی مسیحیان ادلب را توقیف می کند

با خروج داعش از انبار فعالیت تکیه های صوفی از سرگرفته می شود

با خروج داعش از انبار فعالیت تکیه های صوفی از سرگرفته می شود

فضای عید در شمال سوریه موج می زند

فضای عید در شمال سوریه موج می زند