دین |

2018-02-01

صوفی ها بار دیگر می توانند آیین های خود را در فلوجه به جا آورند

Di icons tw 35 Di icons fb 35

در این تصویر مربوط به اول ژانویه 2015 صوفی های عراق در یک مراسم آیینی برای بزرگداشت تولد حضرت محمد در شهر اکرا شرکت کرده اند. [سفین حامد/خبرگزاری فرانسه]
در این تصویر مربوط به اول ژانویه 2015 صوفی های عراق در یک مراسم آیینی برای بزرگداشت تولد حضرت محمد در شهر اکرا شرکت کرده اند. [سفین حامد/خبرگزاری فرانسه]

از ژوئن 2016 صوفی های فلوجه به تدریج این توانایی را پیدا کردند تا آزادانه مناسک دینی خود را برگزار کنند.

در ماه های پس از اخراج داعش موانع عبادی برداشته شد و صدای طبل هایی که سرودهای صوفی ها را همراهی می کند باری دیگر شنیده شد.

جمعیت صوفی تحت کنترل داعش رنج زیادی کشید. این گروه آنها را کافر می شمرد و بسیاری از آنها را کشت و صدها نفر را مجبور به فرار به مرکز و شمال عراق کرد.

مواث یوسف یک آوازخوان صوفی می گوید، پس از ورود داعش به انبار، پیروان این شیوه صوفیانه «بدنبال آنکه این گروه تروریستی آنها را بت پرست و کافر خواندند به شکل وحشیانه ای کشته شدند.»

او به دیارنا گفت: «با این حال صوفی ها در این شرایط مخفیانه آیین های خود را به جا می آوردند.» وی افزود با رفتن داعش «همه چیز کاملا تغییر کرد» و صوفی ها حالا می توانند آیین های خود را بدون ترس اجرا کنند.

او می گوید، عبادت صوفی شامل سرودهای مذهبی و دیدارهای معنوی برای ذکرگویی است.

او می افزاید، با رفتن داعش «تکیه ها» که برای ذکرگویی طراحی شده اند باز شدند و حتی می توانند برنامه جلسات ذکرگویی خود را بصورت عمومی اعلام کنند.

تاریخی از تحمل

یوسف می گوید، فلوجه به لحاظ تاریخی پیروان راه صوفی را پذیرفته است.

طارق العبدعلی رئیس موقوفات سنی در فلوجه می گوید، این شهر به خاطر اینکه منزلگاه مکاتب مذهبی مختلف بوده مشهور است.

او به دیارنا گفت: «همه همیشه آزاد و امن بودند تا آیین های خود را به جای آورند.»

العبدعلی می گوید، مرکزیت فلوجه و مجاورتش با پایگاه های ارتش عراق در بغداد، الحبانیه و رمادی، آن را تبدیل به نقطه دیداری برای عراقی ها از استان های مختلف کرده است.

او می گوید، این موضوع شهر را به دیگ در هم جوشی از فرقه های مذهبی کرده است.

وی گفت، فلوجه به عنوان رستنگاه افراط گرایی معرفی شده اما این درست نیست و مردم محلی در مقابل تاخت و تاز داعش مقاومت کردند.

العبدعلی گفت: «محلی ها اجازه ندادند این اتفاق بیفتد و خودشان قربانی افراط گرایی بوده اند.»

امنیت از آزادی محافظت می کند

نعیم الکود عضو شورای استانی انبار به دیارنا گفت: «وضعیت امنیتی پایدار در فلوجه یکی از مهمترین عواملی است که به ساکنان شهر کمک کرده است تا آیین خود را آزادانه و بدون ترس اجرا کنند.»

او می گوید، وحدت مردم محلی به این جو همساز کمک کرده و مردم فلوجه مدتهاست که به خاطر گوناگونی خود مشهور هستند.

وی گفت: «امروز محلی ها می خواهند از همسایگان خود از دین ها و فرقه ها مختلف دفاع کنند و این در فلوجه چیز جدیدی نیست.»

الکود می گوید، به منظور حفظ چنین انسجامی «برای ممانعت از بازگشت افراط گرایان به خیابان های فلوجه اقدامات امنیتی و قانونی سخت تری» لازم است.

هل أعجبك هذا المقال؟

10 Di icons no
* به معنی فیلد ضروری است
Captcha