Di badge fa
Di banner fa

جنایت و عدالت

عراق 120 گور جمعی از قربانیان داعش را شناسایی کرده است

اکثر گورهای دست جمعی در نینوا قرار دارند و 70 مورد از این گورها حاوی اجساد هزاران قربانی که تاکنون کشف شده است می باشند.


هشدار گویی در رسانه ها تصویری نادرست از امنیت بغداد ایجاد می کند

مقامات بغداد می گویند نرخ جنایات در پایتخت بغداد کمتر از آن است که مردم تصور می کنند و خاطر نشان کردند شایع پراکنی باید محکوم شود.


شبه نظامیان رژیم خانه ها را در دیرالزور غارت کردند

کنشگران به دیارنا گفتند که سربازان رژیم چشمان خودشان را به روی غارتهای انجام شده بوسیله شبه نظامیان بستند تا به متحدان بدون حقوقشان وفاداری نشان دهند.


تأیید ادعاهای مربوط به کوره آدم سوزی صیدنایا از سوی زندانیان پیشین

زندانیانی که در بزرگترین زندان سوریه زندانی بودند می گویند که برای باور اینکه رژیم جسد زندانیان کشته شده را سوزانده هیچ مشکلی ندارند.


ارتش عراق: نام همه اعضاء داعش در موصل شناخته شده است

این پایگاه اطلاعاتی برای ردگیری، دستگیری و تحت تعقیب قرار دادن کلیه عناصر «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) در شهر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.