Di badge fa
Di banner fa

تحلیل

یک نوار ویدئویی جدید مبارزه واحد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در سوریه را ثابت می کند

کارشناس ها می گوید انتشار یک نوار ویدئویی جدید واحد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که در جنگ در استان حمص مبارزه می کند شاهدی بر ادعای دخالت فعال ایران در جنگ سوریه است.


پیمان مناطق امن سوریه پرسشهایی را پیرامون نتیجه نهایی برمی انگیزد

تحلیلگران به دیارنا می گویند که درمورد این که توافق میان روسیه، ترکیه و ایران راه را برای یک راه حل نهایی به خشونت هموار خواهد کرد یا نه مطمئن نیستند.


حمایت ایران ادعای حوثی ها مبنی بر «جنبش مستقل ملی» را تضعیف می کند

کارشناسان می گویند که ایران درتخلف از قطعنامه های بین المللی به مسلح کردن حوثی ها مشغول بوده است که ادعای این شبه نظامیان را برای مستقل بودن ضعیف می کند.


استفاده از تیپ های پاکستانی تاکتیک های فرقه ای ایران در مناقشات منطقه ای را نشان می دهد

تیپ زینبیون که متشکل از شیعیان پاکستانی از توسط پاسداران انقلاب اسلامی برای نبرد جهت منافع این گروه در سوریه به خدمت گرفته شده است.


نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در سقوط حلب به آتش اختلافات فرقه ای خرمن می ریزد

کارشناس ها در گفتگو با دیارنا گفتند اقدامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در حلب شکاف های فرقه ای و گروهی منطقه را بدتر خواهد کرد.


تحلیلگران جدایی فتح الشام از القاعده را مورد سؤال قرار داده اند

تحلیلگران می گویند که جدایی این گروه از القاعده در ملاءعام ممکن است ترفندی برای آیندۀ سیاسی این گروه در جنگ سوریه باشد.


ناکامی آتش بس در سوریه و چشم انداز دوردست امید به صلح

با وجود کوتاهی آتش بسی که اخیراً در سوریه برقرار شد، نور امیدی به سوی یافتن گشایشی به سوی یک راهکار سیاسی تابید.


جداشدن جبه النصره نشانه زوال القاعده است

جبهه پیشین النصره با قطع ارتباط خود با القاعده نفوذ درحال تضعیف گروه اصلی را برجناح های منشعب ازآن آشکار کرد.