http://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Human_Rights?language_switcher=true&page=1

×
×

حقوق بشر

ستایش از زن جوان و پزشک مخفی سوری تبار در فیلم «غارنشین»

ستایش از زن جوان و پزشک مخفی سوری تبار در فیلم «غارنشین»

عراق خواستار پاسخگویی در مورد سرنوشت افراد مفقود الاثر شده اجباری می باشد

عراق خواستار پاسخگویی در مورد سرنوشت افراد مفقود الاثر شده اجباری می باشد

به قربانیان داعش در نینوا غرامت پرداخت شد

به قربانیان داعش در نینوا غرامت پرداخت شد

درخواست امدادگرهای امور بشردوستانه سوریه برای محافظت

درخواست امدادگرهای امور بشردوستانه سوریه برای محافظت

مرگ یک کنش گر اهل ادلب در زندان تحریرالشام

مرگ یک کنش گر اهل ادلب در زندان تحریرالشام

دفن اجساد افراد ناشناس و فراخوان تازه برای تحقیق در مورد سرنوشت آن ها در عراق

دفن اجساد افراد ناشناس و فراخوان تازه برای تحقیق در مورد سرنوشت آن ها در عراق

عراق 6 ایزدی را از اردوگاه الهول در سوریه بازگرداند

عراق 6 ایزدی را از اردوگاه الهول در سوریه بازگرداند

ثبت اطلاعات کودکان متولد شده در مناطق تحت کنترل داعش از سوی عراق

ثبت اطلاعات کودکان متولد شده در مناطق تحت کنترل داعش از سوی عراق

استان ادلب، هدف بمباران نیروهای حکومتی و «زندانی برای مردان آزاد» است

استان ادلب، هدف بمباران نیروهای حکومتی و «زندانی برای مردان آزاد» است

حمله های هوایی رژیم در ادلب مردم غیرنظامی و کودکان را می کشد

حمله های هوایی رژیم در ادلب مردم غیرنظامی و کودکان را می کشد