پلیس بصره گروه های مسلح را تعقیب می کند

  • نظر خود را وارد کنید
  • چاپ این مقاله
  • افزایش کاهش

پلیس بصره درروز جمعه (9 مه) گفت که یک عملیات مشترک سازمانهای امنیتی و ارتش عراق درشهر بصره آغاز شد تا گروه های مسلح و باندهای جنایتکار تعقیب و سرکوب شوند.

باندهای دست داشته در آدم ربایی، اخاذی، سرقت و معامله مواد مخدر مورد هدف این عملیات هستند.

سرهنگ مالک الفتلاوی از فرماندهی پلیس بصره به دیارنا گفت: «نیروهای مشترک درنخستین ساعتهای این عملیات موفق شدند تا یک کودک را آزاد کنند و دو آدم ربا را در التویسه در جنوب بصره دستگیر نمایند.»

او افزود: «شش تن از اعضای یک گروه مسلح دیگر دستگیر شده و تسلیحات، مواد مخدر و پول جعلی دراختیار آنها کشف و ضبط شد.»

اظهار نظر کنید (شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا) * به معنی فیلد ضروری است

* به معنی فیلد ضروری است

Test