جامعه

صلاح الدین آشتی بین عشایر را ترویج می کند

این استان جلساتی را بین سران عشایر برای بهبود اختلافات ایجاد شده توسط داعش و هموار کردن راه برای بازگشت خانواده های آواره ترتیب داده است.


فروشندگان کتاب در خیابان موصل جایی که داعش اعدام های عمومی برگزار می کرد ردیف شده اند

منطقه ای که «دولت اسلامی» (داعش) زمانی در آنجا کسانی که روش عقیدتی آنها را رد می کردند گردن می زد به یک مرکز فرهنگی فضای باز تبدیل شده است.


عراقی ها خواستار ایجاد موزه ای برای بررسی جنایات داعش شدند

یک موزه یادبود این اطمینان را ایجاد می کند که دوران سیاه حکومت «دولت اسلامی» (داعش) بر بخش هایی از عراق فرامومش نخواهد شد و به عنوان شاهدی بر جنایات این گروه برای نسل های آینده عمل خواهد کرد.


زائران به کسب و کار تاجران جواهر در عراق رونق می دهند

تعداد زیادی از زائرانی که از شهر مقدس نجف در عراق بازدید می کنند، خریدن یک انگشتر جواهر بخشی از تجربه سفر محسوب می شود.


در رمادی به قربانیان جنایتهای داعش وام بلاعوض داده می شود

درحدود 3,000 تن از خانواده ها وامهای بلاعوض ماهیانه دریافت خواهند کرد تا زندگی خودشان را که داعش ویران کرده است بسازند.


کاروان بغداد جشن های عید را به موصل آورد

درحدود 300 تن از هنرمندان و دانشوران عراقی به منظور تأمین سرگرمی برای ساکنان و نشان دادن همبستگی با شهر به موصل سفر کردند.


عشایر انبار پس از بیرون راندن داعش به اجرای رقص چوبی می پردازند

عراقی ها بار دیگر از اجرای رقص سنتی و همچنین مراسم عروسی و موسیقی لذت می برند که همه اینها بوسیله داعش ممنوع شده بود.


پبدا شدن اشیای عتیقه مسروقه در یک خانه متروکه در موصل

اشیای عتیقه و آثار باستانی که داعش از دانشگاه موصل به سرقت برده بود در زیرزمین خانه متروکه ای در این شهر پیدا شدند.


جوانان عراقی در شهرهای استان انبار درخت زیتون می کارند

جوانان عراقی از سرتاسر عراق درختان زیتون را در فلوجه و رمادی بعنوان بخشی از کمپینی که شامل فعالیتهای فرهنگی و ورزشی بود، کاشتند.


بارش نامه های حمایت از هواپیما در غرب موصل

نیروی هوایی عراق نامه های حمایت و اتحاد عراقی ها با هم میهنانشان را که در غرب موصل گیر افتاده اند، از هواپیما روی شهر پخش می کنند.


1
1