Di badge fa
Di banner fa

جامعه

یک ساکنان فلوجه در خانه خود موزه تاسیس کرده است

یکی از ساکنان فلوجه بخشی از خانه خود واقع در مرکز شهر را به موزه بدل کرده و آثار هنری و عتقیه ای را به نمایش گذاشته است که طی سالیان سال گردآوری کرده بوده است.


رهبران انبار در دوره پس از داعش اختلاف های اجتماعی را التیام می دهند

یک طرح تازه تلاش دارد تا صلح اجتماعی در استان را پرورش داده و دشواری های باقی مانده براثر اشغال «دولت اسلامی» (داعش) را حل کند.


در عکس ها: شهرهای انبار در دوره پس از داعش شاهد جنب و جوش زیادی در بازسازی است

شهرداری های فلوجه و رمادی با جدیت مشغول نوسازی خیابانها و بازسازی تأسیسات عمومی هستند.


جوانان نینوا کارزار مدافعه یکساله را رهبری می کنند

بیست و چهار مرد و زن جوان آموزش هایی دیده اند که آنها را قادر می سازد در سال آینده کارزاری را با هدف مستحکم کردن ثبات و یکپارچگی اجتماعی رهبری کنند.


صلاح الدین آشتی بین عشایر را ترویج می کند

این استان جلساتی را بین سران عشایر برای بهبود اختلافات ایجاد شده توسط داعش و هموار کردن راه برای بازگشت خانواده های آواره ترتیب داده است.


فروشندگان کتاب در خیابان موصل جایی که داعش اعدام های عمومی برگزار می کرد ردیف شده اند

منطقه ای که «دولت اسلامی» (داعش) زمانی در آنجا کسانی که روش عقیدتی آنها را رد می کردند گردن می زد به یک مرکز فرهنگی فضای باز تبدیل شده است.


عراقی ها خواستار ایجاد موزه ای برای بررسی جنایات داعش شدند

یک موزه یادبود این اطمینان را ایجاد می کند که دوران سیاه حکومت «دولت اسلامی» (داعش) بر بخش هایی از عراق فرامومش نخواهد شد و به عنوان شاهدی بر جنایات این گروه برای نسل های آینده عمل خواهد کرد.


زائران به کسب و کار تاجران جواهر در عراق رونق می دهند

تعداد زیادی از زائرانی که از شهر مقدس نجف در عراق بازدید می کنند، خریدن یک انگشتر جواهر بخشی از تجربه سفر محسوب می شود.


در رمادی به قربانیان جنایتهای داعش وام بلاعوض داده می شود

درحدود 3,000 تن از خانواده ها وامهای بلاعوض ماهیانه دریافت خواهند کرد تا زندگی خودشان را که داعش ویران کرده است بسازند.


کاروان بغداد جشن های عید را به موصل آورد

درحدود 300 تن از هنرمندان و دانشوران عراقی به منظور تأمین سرگرمی برای ساکنان و نشان دادن همبستگی با شهر به موصل سفر کردند.


1
1