اخبار عراق

سیاست

کاظمی، گزینه جدید نخست وزیری عراق و رئیس سازمان جاسوسی با دوستانی در همه طرف
سیاست
کاظمی، گزینه جدید نخست وزیری عراق و رئیس سازمان جاسوسی با دوستانی در همه طرف
کاهش نفوذ تهران در سیاست عراق در دوران پس از سلیمانی
سیاست
کاهش نفوذ تهران در سیاست عراق در دوران پس از سلیمانی
جناح سویدا روسیه را مقصر ناآرامی های اخیر می داند
سیاست
جناح سویدا روسیه را مقصر ناآرامی های اخیر می داند
ایالات متحده یک شبکه گسترده متشکل از مقامات و شرکت‌های صوری نیروی قدس سپاه را تحریم کرد
سیاست
ایالات متحده یک شبکه گسترده متشکل از مقامات و شرکت‌های صوری نیروی قدس سپاه را تحریم کرد
عراق همزمان با اصابت راکت ها به پایگاه میزبان نیروهای خارجی نخست وزیر جدید را منصوب کرد
سیاست
عراق همزمان با اصابت راکت ها به پایگاه میزبان نیروهای خارجی نخست وزیر جدید را منصوب کرد
استاندار انبار امنیت و بازسازی را در اولویت قرار می‌دهد
سیاست
استاندار انبار امنیت و بازسازی را در اولویت قرار می‌دهد
مقتدی‌الصدر با خشم عمومی فزاینده در عراق رو‌به‌رو است
سیاست
مقتدی‌الصدر با خشم عمومی فزاینده در عراق رو‌به‌رو است
معترضان در الناصریه شبه نظامیان هوادار ایران را متهم می کنند
سیاست
معترضان در الناصریه شبه نظامیان هوادار ایران را متهم می کنند
اتحادیه اروپا تهاجم به شمال غربی سوریه را محکوم کرد
سیاست
اتحادیه اروپا تهاجم به شمال غربی سوریه را محکوم کرد
انتقاد مردم عراق از تصمیم پارلمان برای بیرون راندن نیروهای خارجی
سیاست
انتقاد مردم عراق از تصمیم پارلمان برای بیرون راندن نیروهای خارجی