اخبار عراق

حقوق بشر

خواسته ده‌ها کشور از چین برای پایان دادن به اقدامات وحشتبارش علیه مسلمانان در سین‌کیانگ
حقوق بشر
خواسته ده‌ها کشور از چین برای پایان دادن به اقدامات وحشتبارش علیه مسلمانان در سین‌کیانگ
بنا به گزارش‌ها شکنجه، بدرفتاری و دستگیری‌های خودسرانه در انتظار بازگشتجویان سوری
حقوق بشر
بنا به گزارش‌ها شکنجه، بدرفتاری و دستگیری‌های خودسرانه در انتظار بازگشتجویان سوری
حذف گنبدهای مساجد و الهیات اسلامی با اجرای طرح «چینی کردن» چین
حقوق بشر
حذف گنبدهای مساجد و الهیات اسلامی با اجرای طرح «چینی کردن» چین
سرکوب معترضانی که خواهان حقوق اولیه خود هستند توسط ایران
حقوق بشر
سرکوب معترضانی که خواهان حقوق اولیه خود هستند توسط ایران
رمزگشایی راهبرد واکسیناسیون ایران: انکار، فریب، بی صداقتی
حقوق بشر
رمزگشایی راهبرد واکسیناسیون ایران: انکار، فریب، بی صداقتی
تأیید مرگ چهل و دو هزار انسان دیگر زیر شکنجه‌ های رژیم سوریه طبق آخرین آمار تلفات جنگ
حقوق بشر
تأیید مرگ چهل و دو هزار انسان دیگر زیر شکنجه‌ های رژیم سوریه طبق آخرین آمار تلفات جنگ
دستگیری بیش از هزار امام جماعت در چین هم زمان با سرکوب اسلام در شین جیانگ
حقوق بشر
دستگیری بیش از هزار امام جماعت در چین هم زمان با سرکوب اسلام در شین جیانگ
تشریح جزئیات کارزار چین برای عقیم کردن زنان مسلمان در شین جیانگ
حقوق بشر
تشریح جزئیات کارزار چین برای عقیم کردن زنان مسلمان در شین جیانگ
پناهندگان می گویند بحران مالی لبنان در ماه رمضان «کمر ما را شکسته است»
حقوق بشر
پناهندگان می گویند بحران مالی لبنان در ماه رمضان «کمر ما را شکسته است»
درخواست کنشگران از روس ها برای اذعان کردن به نقض حقوق بشر در سوریه
حقوق بشر
درخواست کنشگران از روس ها برای اذعان کردن به نقض حقوق بشر در سوریه