حقوق بشر

کشف بقایای ١۰۰ قربانی داعش در یک گور دسته جمعی در موصل
حقوق بشر
کشف بقایای ١۰۰ قربانی داعش در یک گور دسته جمعی در موصل
نیاز فوری پناهندگان عراقی در ساکن اردوگاه الحول برای بازگشت به خانه
حقوق بشر
نیاز فوری پناهندگان عراقی در ساکن اردوگاه الحول برای بازگشت به خانه
ابراز نگرانی کارشناسان نسبت به افزایش موارد خودکشی در میان زنان ایزدی
حقوق بشر
ابراز نگرانی کارشناسان نسبت به افزایش موارد خودکشی در میان زنان ایزدی
تحکیم نفوذ ایران در دیر الزور سوریه
حقوق بشر
تحکیم نفوذ ایران در دیر الزور سوریه
به زور بیرون راندن آوارگان از اردوگاه ادلب توسط تحریرالشام
حقوق بشر
به زور بیرون راندن آوارگان از اردوگاه ادلب توسط تحریرالشام
طرح سازمان ملل و وزارت مهاجرت عراق برای تسهیل بازگشت آوارگان داخلی به شهرهایشان
حقوق بشر
طرح سازمان ملل و وزارت مهاجرت عراق برای تسهیل بازگشت آوارگان داخلی به شهرهایشان
شکایت سازمان های غیردولتی از حملات شیمیایی سوریه در آلمان
حقوق بشر
شکایت سازمان های غیردولتی از حملات شیمیایی سوریه در آلمان
شنود و ردگیری شهروندان و شرکت ها توسط وزارت اطلاعات ایران
حقوق بشر
شنود و ردگیری شهروندان و شرکت ها توسط وزارت اطلاعات ایران
افزایش فعالیت های حکومت ایران برای ترور مخالفانش در خارج از کشور
حقوق بشر
افزایش فعالیت های حکومت ایران برای ترور مخالفانش در خارج از کشور
نابودی غیرنظامیان سوریه در حمله های هوایی روسیه
حقوق بشر
نابودی غیرنظامیان سوریه در حمله های هوایی روسیه