اخبار عراق

حقوق زنان

اشاره قزاقستان به موفقیت‌هایش در زمینه بازپروری زنان افراطگرا
حقوق زنان
اشاره قزاقستان به موفقیت‌هایش در زمینه بازپروری زنان افراطگرا
عراق به زنان آسیب دیده از تروریسم کمک می کند
حقوق زنان
عراق به زنان آسیب دیده از تروریسم کمک می کند
از اسارت تا فعال شدن، یک دختر ایزدی بر علیه خشونت مبارزه می کند
حقوق زنان
از اسارت تا فعال شدن، یک دختر ایزدی بر علیه خشونت مبارزه می کند
چه به ضرورت چه با برنامه، زنان عراقی شرکت های موصل را راه اندازی می کنند
حقوق زنان
چه به ضرورت چه با برنامه، زنان عراقی شرکت های موصل را راه اندازی می کنند
پس از داعش، زنان انبار در خیابانها ظاهر می شوند
حقوق زنان
پس از داعش، زنان انبار در خیابانها ظاهر می شوند
پلیس نینوا افسران زن بیشتری استخدام می کند
حقوق زنان
پلیس نینوا افسران زن بیشتری استخدام می کند
زنان انبار، پس از داعش به کار باز می گردند
حقوق زنان
زنان انبار، پس از داعش به کار باز می گردند
بیوه های عراقی با بهره گیری از ابتکار کویت مهارت های شغلی کسب می کنند
حقوق زنان
بیوه های عراقی با بهره گیری از ابتکار کویت مهارت های شغلی کسب می کنند
مقاومت بانوان کرد در جبهه های جنگ علیه داعش در سوریه
حقوق زنان
مقاومت بانوان کرد در جبهه های جنگ علیه داعش در سوریه
فرمانده زن نیروهای دموکراتیک سوریه رهبری جنگ برای آزادی الرقه را به عهده دارد
حقوق زنان
فرمانده زن نیروهای دموکراتیک سوریه رهبری جنگ برای آزادی الرقه را به عهده دارد