اخبار عراق

حقوق زنان

زنان عراقی که از ترس داعش به اردن گریخته بودند وارد صنعت مد شده‌اند
حقوق زنان
زنان عراقی که از ترس داعش به اردن گریخته بودند وارد صنعت مد شده‌اند
آموزش و محافظت از زنان در مرکز جدید آسایش در دیرالزور
حقوق زنان
آموزش و محافظت از زنان در مرکز جدید آسایش در دیرالزور
اشاره قزاقستان به موفقیت‌هایش در زمینه بازپروری زنان افراطگرا
حقوق زنان
اشاره قزاقستان به موفقیت‌هایش در زمینه بازپروری زنان افراطگرا
عراق به زنان آسیب دیده از تروریسم کمک می کند
حقوق زنان
عراق به زنان آسیب دیده از تروریسم کمک می کند
از اسارت تا فعال شدن، یک دختر ایزدی بر علیه خشونت مبارزه می کند
حقوق زنان
از اسارت تا فعال شدن، یک دختر ایزدی بر علیه خشونت مبارزه می کند
چه به ضرورت چه با برنامه، زنان عراقی شرکت های موصل را راه اندازی می کنند
حقوق زنان
چه به ضرورت چه با برنامه، زنان عراقی شرکت های موصل را راه اندازی می کنند
پس از داعش، زنان انبار در خیابانها ظاهر می شوند
حقوق زنان
پس از داعش، زنان انبار در خیابانها ظاهر می شوند
پلیس نینوا افسران زن بیشتری استخدام می کند
حقوق زنان
پلیس نینوا افسران زن بیشتری استخدام می کند
زنان انبار، پس از داعش به کار باز می گردند
حقوق زنان
زنان انبار، پس از داعش به کار باز می گردند
بیوه های عراقی با بهره گیری از ابتکار کویت مهارت های شغلی کسب می کنند
حقوق زنان
بیوه های عراقی با بهره گیری از ابتکار کویت مهارت های شغلی کسب می کنند