تروریسم

شطرنج، سیگار و تراپی برای مرکز بازپروری جنگجویان سابق داعش در سوریه
تروریسم
شطرنج، سیگار و تراپی برای مرکز بازپروری جنگجویان سابق داعش در سوریه
تحریر الشام به دولت موقت هشدار داد که دفاترش را در ادلب تعطیل کند
تروریسم
تحریر الشام به دولت موقت هشدار داد که دفاترش را در ادلب تعطیل کند
ناظرین: «خلافت» داعش در سوریه از میان رفته است
تروریسم
ناظرین: «خلافت» داعش در سوریه از میان رفته است
مجازات ساکنین روستاهای ادلب از سوی تحریر الشام به خاطر خودداری از پرداختن مالیات جدید
تروریسم
مجازات ساکنین روستاهای ادلب از سوی تحریر الشام به خاطر خودداری از پرداختن مالیات جدید
داعش دو مرد را که از رها کردن خانه هایشان سرباز زده بودند به قتل رساند
تروریسم
داعش دو مرد را که از رها کردن خانه هایشان سرباز زده بودند به قتل رساند
عناصر تحریرالشام بر اثر انفجار بمبی در ادلب کشته شدند
تروریسم
عناصر تحریرالشام بر اثر انفجار بمبی در ادلب کشته شدند
نیروهای عراقی ذخایر شیمیایی داعش را در غرب انبار پیدا کردند
تروریسم
نیروهای عراقی ذخایر شیمیایی داعش را در غرب انبار پیدا کردند
اختلافهای داخلی ائتلاف گروه تحریر الشام را آشفته کرده است
تروریسم
اختلافهای داخلی ائتلاف گروه تحریر الشام را آشفته کرده است
تحریر الشام امرای القاعده در سوریه را بازداشت می کند
تروریسم
تحریر الشام امرای القاعده در سوریه را بازداشت می کند
سکوت داعش در مورد قتل عام مصر حتی موجب نکوهش هوادارانش شد
تروریسم
سکوت داعش در مورد قتل عام مصر حتی موجب نکوهش هوادارانش شد