تروریسم

انبار با ایدئولوژی افراطی پس از داعش مبارزه می کند
تروریسم
انبار با ایدئولوژی افراطی پس از داعش مبارزه می کند
یک جنگنده رژیم سوریه در نزدیکی ادلب منفجر شد
تروریسم
یک جنگنده رژیم سوریه در نزدیکی ادلب منفجر شد
گروه ضربت تحریر الشام «والی ادلب» داعش را به قتل رساند
تروریسم
گروه ضربت تحریر الشام «والی ادلب» داعش را به قتل رساند
نیروهای عراقی عوامل داعش را که به جنایت علیه ایزدی ها متهم بودند دستگیر کردند
تروریسم
نیروهای عراقی عوامل داعش را که به جنایت علیه ایزدی ها متهم بودند دستگیر کردند
هدف گیری افراط گرایان ادلب و حماء از سوی آدمکشان
تروریسم
هدف گیری افراط گرایان ادلب و حماء از سوی آدمکشان
یک کارآگاه ارشد سازمان ملل داعش را به جنایتکاران جنگی نازی تشبیه کرده و خواستار محاکمه آنان شد
تروریسم
یک کارآگاه ارشد سازمان ملل داعش را به جنایتکاران جنگی نازی تشبیه کرده و خواستار محاکمه آنان شد
داعش در مناطق شمالی عراق مالیات دریافت می کند
تروریسم
داعش در مناطق شمالی عراق مالیات دریافت می کند
جمعیت زیاد در زندان های عراق بیم رادیکال شدن را بالا می برد
تروریسم
جمعیت زیاد در زندان های عراق بیم رادیکال شدن را بالا می برد
نزدیک به 1،200 کودک داعش هم اکنون در عراق بازداشت هستند
تروریسم
نزدیک به 1،200 کودک داعش هم اکنون در عراق بازداشت هستند
ایالات متحده 4 عراقی را به دلیل نقض حقوق بشر و فساد تحریم کرد
تروریسم
ایالات متحده 4 عراقی را به دلیل نقض حقوق بشر و فساد تحریم کرد