https://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Society?page=9

جامعه

زائران به کسب و کار تاجران جواهر در عراق رونق می دهند

زائران به کسب و کار تاجران جواهر در عراق رونق می دهند

در رمادی به قربانیان جنایتهای داعش وام بلاعوض داده می شود

در رمادی به قربانیان جنایتهای داعش وام بلاعوض داده می شود

کاروان بغداد جشن های عید را به موصل آورد

کاروان بغداد جشن های عید را به موصل آورد

عشایر انبار پس از بیرون راندن داعش به اجرای رقص چوبی می پردازند

عشایر انبار پس از بیرون راندن داعش به اجرای رقص چوبی می پردازند

پبدا شدن اشیای عتیقه مسروقه در یک خانه متروکه در موصل

پبدا شدن اشیای عتیقه مسروقه در یک خانه متروکه در موصل

جوانان عراقی در شهرهای استان انبار درخت زیتون می کارند

جوانان عراقی در شهرهای استان انبار درخت زیتون می کارند

بارش نامه های حمایت از هواپیما در غرب موصل

بارش نامه های حمایت از هواپیما در غرب موصل

جوانان شرق موصل آثار به جا مانده از داعش را پاکسازی می کنند

جوانان شرق موصل آثار به جا مانده از داعش را پاکسازی می کنند

عراقی ها برای بازسازی کتابخانه موصل کتاب اهدا می کنند

عراقی ها برای بازسازی کتابخانه موصل کتاب اهدا می کنند

پاکسازی آثار به جا مانده از سال های حاکمیت داعش از سوی داوطلبان در فلوجه

پاکسازی آثار به جا مانده از سال های حاکمیت داعش از سوی داوطلبان در فلوجه