https://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Society?page=3

×
×

جامعه

موسیقیدانهای بصره به تهدیدهای افراط گرایان اهمیت نمی دهند

موسیقیدانهای بصره به تهدیدهای افراط گرایان اهمیت نمی دهند

عناصر شبه نظامی به عراقی ها پول می دهند تا برای حمایت از ایران در برنامه ها و تظاهرات شرکت کنند

عناصر شبه نظامی به عراقی ها پول می دهند تا برای حمایت از ایران در برنامه ها و تظاهرات شرکت کنند

خیابان فرهنگ صحنه هنر فلوجه را احیا می کند

خیابان فرهنگ صحنه هنر فلوجه را احیا می کند

عشایر نینوا در برخورد با داعش از قوانین عراق پیروی می کنند

عشایر نینوا در برخورد با داعش از قوانین عراق پیروی می کنند

درشمال سوریه هنر به منطقه استحکامی پیشین داعش بازمی گردد

درشمال سوریه هنر به منطقه استحکامی پیشین داعش بازمی گردد

بازپرسان حادثه غرق کشتی ازسوی شبه نظامیان تحت فشار قراردارند

بازپرسان حادثه غرق کشتی ازسوی شبه نظامیان تحت فشار قراردارند

شبه نظامیان تحت حمایت ایران به دنبال کاشتن بذر درگیری فرقه ای در عراق هستند

شبه نظامیان تحت حمایت ایران به دنبال کاشتن بذر درگیری فرقه ای در عراق هستند

رمضان در ادلب: بمباران، آوارگی، فقر

رمضان در ادلب: بمباران، آوارگی، فقر

شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق خواستار پول حفاظت شدند

شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق خواستار پول حفاظت شدند

عملیات بسیار بزرگ برای تمیز کردن موصل

عملیات بسیار بزرگ برای تمیز کردن موصل