https://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Society?page=10

جامعه

درمیان کشتار جنگی ماجراهای مهری از موصل به گوش می رسد

درمیان کشتار جنگی ماجراهای مهری از موصل به گوش می رسد

توجه عراقی ها به بازسازی مسجد یونس نبی معطوف شده است

توجه عراقی ها به بازسازی مسجد یونس نبی معطوف شده است

راه اندازی انتقال خون توسط پلیس انبار

راه اندازی انتقال خون توسط پلیس انبار

در عکس: زندگی در فلوجه به رغم ویرانی های گسترده بوسیله داعش از سرگرفته می شود

در عکس: زندگی در فلوجه به رغم ویرانی های گسترده بوسیله داعش از سرگرفته می شود

محاصره مضایا ادامه دارد و براثر آن ساکنان به «اسکلت های متحرک» تبدیل شده اند

محاصره مضایا ادامه دارد و براثر آن ساکنان به «اسکلت های متحرک» تبدیل شده اند

زندگی در الکراده در ماین غم و اندوه ادامه دارد

زندگی در الکراده در ماین غم و اندوه ادامه دارد