اخبار عراق

جامعه

احیای فرهنگی بغداد در زیر سایه مشکلات
جامعه
احیای فرهنگی بغداد در زیر سایه مشکلات
تبدیل شدن پالمیرا به یک «شهر ارواح» زیر سلطه رژیم سوریه و شبه نظامیان
جامعه
تبدیل شدن پالمیرا به یک «شهر ارواح» زیر سلطه رژیم سوریه و شبه نظامیان
گرفتار شدن سوریه بر اثر غفلت و فساد گسترده رژیم حاکم
جامعه
گرفتار شدن سوریه بر اثر غفلت و فساد گسترده رژیم حاکم
بازگشت اشیاء قدیمی به عراق و بازسازی اماکن باستانی در آن کشور با کمک ایالات متحده
جامعه
بازگشت اشیاء قدیمی به عراق و بازسازی اماکن باستانی در آن کشور با کمک ایالات متحده
مصادره زمین‌ های عراق توسط گروه‌ های شبه‌ نظامی همسو با ایران تحت عنوان «منطقه نظامی»
جامعه
مصادره زمین‌ های عراق توسط گروه‌ های شبه‌ نظامی همسو با ایران تحت عنوان «منطقه نظامی»
در تصاویر: «آخرالزمان فرهنگی» برای میراث باستانی سوریه
جامعه
در تصاویر: «آخرالزمان فرهنگی» برای میراث باستانی سوریه
تشویق مسیحیان موصل برای بازگشت به خانه
جامعه
تشویق مسیحیان موصل برای بازگشت به خانه
استفاده رژیم ایران از مدارس برای گسترش نفوذ خود در دیرالزور
جامعه
استفاده رژیم ایران از مدارس برای گسترش نفوذ خود در دیرالزور
۴۳۰ خانواده آواره به استان دیالی عراق بازگشتند
جامعه
۴۳۰ خانواده آواره به استان دیالی عراق بازگشتند
خانواده های آواره به استان‌ های نینوا و انبار باز می گردند
جامعه
خانواده های آواره به استان‌ های نینوا و انبار باز می گردند