اخبار عراق

امنیت

شهرهای عراقی آزاد شده از زنجیرهای اسارت داعش را به فراموشی می سپارند
امنیت
شهرهای عراقی آزاد شده از زنجیرهای اسارت داعش را به فراموشی می سپارند
نیروهای دموکراتیک سوریه پیروزی الرقه را گرامی داشتند، اما تحویل آن زمان می برد
امنیت
نیروهای دموکراتیک سوریه پیروزی الرقه را گرامی داشتند، اما تحویل آن زمان می برد
افزایش حضور پلیس نینوا در موصل
امنیت
افزایش حضور پلیس نینوا در موصل
تشکیل تیمی برای جمع آوری شواهد جنایات داعش در عراق
امنیت
تشکیل تیمی برای جمع آوری شواهد جنایات داعش در عراق
امیران داعش و ستیزه جویان خارج الرقه را رها کردند
امنیت
امیران داعش و ستیزه جویان خارج الرقه را رها کردند
نیروهای امنیتی در حال پاکسازی الرقه در پی بیرون راندن داعش
امنیت
نیروهای امنیتی در حال پاکسازی الرقه در پی بیرون راندن داعش
دور از خط مقدم، داوطلبین برای بازسازی الرقه آماده می شوند
امنیت
دور از خط مقدم، داوطلبین برای بازسازی الرقه آماده می شوند
با اعلام پیروزی بزرگ نیروهای دموکراتیک سوریه در الرقه «خلافت» داعش شکست خورده است
امنیت
با اعلام پیروزی بزرگ نیروهای دموکراتیک سوریه در الرقه «خلافت» داعش شکست خورده است
نیروهای داعش در الرقه می توانند «تسلیم شده یا بمیرند»
امنیت
نیروهای داعش در الرقه می توانند «تسلیم شده یا بمیرند»
مقامات هیت در پی یافتن سلول های خفته داعش
امنیت
مقامات هیت در پی یافتن سلول های خفته داعش