دین

صوفی ها بار دیگر می توانند آیین های خود را در فلوجه به جا آورند
دین
صوفی ها بار دیگر می توانند آیین های خود را در فلوجه به جا آورند
سازمان موقوفات سنی در انبار خطبه ها را تحت نظر می گیرد
دین
سازمان موقوفات سنی در انبار خطبه ها را تحت نظر می گیرد
جوانان نینوا کلیساهای ویران شده توسط داعش را بازسازی می کنند
دین
جوانان نینوا کلیساهای ویران شده توسط داعش را بازسازی می کنند
مسیر زیارت در کربلا برای اربعین امن می شود
دین
مسیر زیارت در کربلا برای اربعین امن می شود
روحانیون معتدل نینوا ایدئولوژی داعش را رد می کنند
دین
روحانیون معتدل نینوا ایدئولوژی داعش را رد می کنند
گشایش مرکز کرکوک برای مبارزه با افکار افراط گرایانه
دین
گشایش مرکز کرکوک برای مبارزه با افکار افراط گرایانه
پناهندگان سوری در ترکیه برای جشن گرفتن عید فطر از مرز می گذرند
دین
پناهندگان سوری در ترکیه برای جشن گرفتن عید فطر از مرز می گذرند
ایزدیها سال نو خود را بدون داعش جشن گرفتند
دین
ایزدیها سال نو خود را بدون داعش جشن گرفتند
ایراد شدن دوبارۀ خطبه های معتدل و میانه رو در مساجد موصل
دین
ایراد شدن دوبارۀ خطبه های معتدل و میانه رو در مساجد موصل
کنترل دوباره منبرهای مساجد در انبار برقرار شد
دین
کنترل دوباره منبرهای مساجد در انبار برقرار شد