اخبار عراق

دین

خانواده های مسیحی به تدریج به موصل بازمی گردند
دین
خانواده های مسیحی به تدریج به موصل بازمی گردند
مسیحیان عراقی برای انجام نیایش به کلیساهای انبار بازمی گردند
دین
مسیحیان عراقی برای انجام نیایش به کلیساهای انبار بازمی گردند
القاعده خواهان نابودی داعش و «خلافت» منحرف البغدادی شد
دین
القاعده خواهان نابودی داعش و «خلافت» منحرف البغدادی شد
تحریرالشام املاک و دارایی مسیحیان ادلب را توقیف می کند
دین
تحریرالشام املاک و دارایی مسیحیان ادلب را توقیف می کند
با خروج داعش از انبار فعالیت تکیه های صوفی از سرگرفته می شود
دین
با خروج داعش از انبار فعالیت تکیه های صوفی از سرگرفته می شود
فضای عید در شمال سوریه موج می زند
دین
فضای عید در شمال سوریه موج می زند
ارتش عراق به احیای عبادتگاه ها کمک می کند
دین
ارتش عراق به احیای عبادتگاه ها کمک می کند
صوفی ها بار دیگر می توانند آیین های خود را در فلوجه به جا آورند
دین
صوفی ها بار دیگر می توانند آیین های خود را در فلوجه به جا آورند
سازمان موقوفات سنی در انبار خطبه ها را تحت نظر می گیرد
دین
سازمان موقوفات سنی در انبار خطبه ها را تحت نظر می گیرد
جوانان نینوا کلیساهای ویران شده توسط داعش را بازسازی می کنند
دین
جوانان نینوا کلیساهای ویران شده توسط داعش را بازسازی می کنند