اخبار عراق

پناهندگان

عراق شهروندانی را که به سوریه فرار کرده بودند به میهن بازمی‌گرداند
پناهندگان
عراق شهروندانی را که به سوریه فرار کرده بودند به میهن بازمی‌گرداند
استان کرکوک 3 اردوگاه آوارگان را می بندد
پناهندگان
استان کرکوک 3 اردوگاه آوارگان را می بندد
کمکهای جدید برای پناهندگان سوری اردوگاه الرکبان
پناهندگان
کمکهای جدید برای پناهندگان سوری اردوگاه الرکبان
ساکنین اردوگاه الرکبان با بدترین شرایط مواجه هستند
پناهندگان
ساکنین اردوگاه الرکبان با بدترین شرایط مواجه هستند
آواره شدگان ادلب با شرایط سخت زندگی مواجه می باشند
پناهندگان
آواره شدگان ادلب با شرایط سخت زندگی مواجه می باشند
آواره شدگان حمص در قلعه المضیق گیرافتاده اند
پناهندگان
آواره شدگان حمص در قلعه المضیق گیرافتاده اند
با بازگشت آواره ها به شهرها، عراق اردوگاه ها را برمی چیند
پناهندگان
با بازگشت آواره ها به شهرها، عراق اردوگاه ها را برمی چیند
جواد غفاری «معمار» نقشه ایران برای سوریه
پناهندگان
جواد غفاری «معمار» نقشه ایران برای سوریه
نگرانی آمریکا در میانه فرار غیرنظامیان از عفرین سوریه
پناهندگان
نگرانی آمریکا در میانه فرار غیرنظامیان از عفرین سوریه
بحران انسانی با فرار هزاران خانواده از ادلب در آستانه شکل گیری است
پناهندگان
بحران انسانی با فرار هزاران خانواده از ادلب در آستانه شکل گیری است