https://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Ramadan

×
×

رمضان

عراقی ها عید فطر را با بهبود امنیت و خدمات جشن گرفتند

عراقی ها عید فطر را با بهبود امنیت و خدمات جشن گرفتند

اهالی بغداد با بهترشدن وضعیت امنیتی از شبهای سرزنده رمضان لذت می برند

اهالی بغداد با بهترشدن وضعیت امنیتی از شبهای سرزنده رمضان لذت می برند

برگزاری مراسم سنتی عید و پایان ماه رمضان در عراق

برگزاری مراسم سنتی عید و پایان ماه رمضان در عراق

ساکنین انبار آداب و رسوم رمضان را احیاء می کنند

ساکنین انبار آداب و رسوم رمضان را احیاء می کنند

ساکنان الرقه سنت های رمضان را در دوران پس از داعش احیاء می کنند

ساکنان الرقه سنت های رمضان را در دوران پس از داعش احیاء می کنند

تحریرالشام مالیات های جدیدی بر ادلب تحمیل می کند

تحریرالشام مالیات های جدیدی بر ادلب تحمیل می کند

عراق طرح امنیتی رمضان پس از داعش را به اجرا می گذارد

عراق طرح امنیتی رمضان پس از داعش را به اجرا می گذارد

شواهد احیای زندگی در ماه رمضان در مناطق آزاد شده موصل مشهود است

شواهد احیای زندگی در ماه رمضان در مناطق آزاد شده موصل مشهود است

برهم خوردن مراسم شب القدر در موصل

برهم خوردن مراسم شب القدر در موصل

رمضان در انبار: نمازگزاران و گردهمایی های اجتماعی

رمضان در انبار: نمازگزاران و گردهمایی های اجتماعی