اخبار عراق

رمضان

آغاز ماه رمضان در سوریه همزمان با تشدید دشواری‌های ناشی از زمین‌لرزه و جنگ
رمضان
آغاز ماه رمضان در سوریه همزمان با تشدید دشواری‌های ناشی از زمین‌لرزه و جنگ
ریتم جدید رمضان در بغداد و اذان و دور نگه داشتن کووید-۱۹
رمضان
ریتم جدید رمضان در بغداد و اذان و دور نگه داشتن کووید-۱۹
عراقی ها عید فطر را با بهبود امنیت و خدمات جشن گرفتند
رمضان
عراقی ها عید فطر را با بهبود امنیت و خدمات جشن گرفتند
اهالی بغداد با بهترشدن وضعیت امنیتی از شبهای سرزنده رمضان لذت می برند
رمضان
اهالی بغداد با بهترشدن وضعیت امنیتی از شبهای سرزنده رمضان لذت می برند
برگزاری مراسم سنتی عید و پایان ماه رمضان در عراق
رمضان
برگزاری مراسم سنتی عید و پایان ماه رمضان در عراق
ساکنین انبار آداب و رسوم رمضان را احیاء می کنند
رمضان
ساکنین انبار آداب و رسوم رمضان را احیاء می کنند
ساکنان الرقه سنت های رمضان را در دوران پس از داعش احیاء می کنند
رمضان
ساکنان الرقه سنت های رمضان را در دوران پس از داعش احیاء می کنند
تحریرالشام مالیات های جدیدی بر ادلب تحمیل می کند
رمضان
تحریرالشام مالیات های جدیدی بر ادلب تحمیل می کند
عراق طرح امنیتی رمضان پس از داعش را به اجرا می گذارد
رمضان
عراق طرح امنیتی رمضان پس از داعش را به اجرا می گذارد
شواهد احیای زندگی در ماه رمضان در مناطق آزاد شده موصل مشهود است
رمضان
شواهد احیای زندگی در ماه رمضان در مناطق آزاد شده موصل مشهود است