اخبار عراق

اعتراضات

یورش تحریرالشام به معره النعمان و نقض مفاد آتش بس
اعتراضات
یورش تحریرالشام به معره النعمان و نقض مفاد آتش بس
مخالفت معترضین مناطق روستایی ادلب با حاکمیت تحریرالشام
اعتراضات
مخالفت معترضین مناطق روستایی ادلب با حاکمیت تحریرالشام
حدود 200 نفر با وجود هشدار قبلی سازمان ملل در مورد «خارج از کنترل بودن وضعیت» در غوطه شرقی کشته شدند
اعتراضات
حدود 200 نفر با وجود هشدار قبلی سازمان ملل در مورد «خارج از کنترل بودن وضعیت» در غوطه شرقی کشته شدند
یک جناح محلی ادلب از تحریرالشام جدا شد
اعتراضات
یک جناح محلی ادلب از تحریرالشام جدا شد
کودک سوری با یک چشم نابینا نشانه محاصره شده است
اعتراضات
کودک سوری با یک چشم نابینا نشانه محاصره شده است
ساکنین مناطق روستایی ادلب بر علیه تحریر الشام تظاهرات کردند
اعتراضات
ساکنین مناطق روستایی ادلب بر علیه تحریر الشام تظاهرات کردند
تلاش تحریرالشام برای گسترش نفوذ خود در مناطق روستایی ادلب و حماء
اعتراضات
تلاش تحریرالشام برای گسترش نفوذ خود در مناطق روستایی ادلب و حماء
تحریرالشام با نیروهای مخالف دولت در خارج از دمشق درگیر شد
اعتراضات
تحریرالشام با نیروهای مخالف دولت در خارج از دمشق درگیر شد
تحریر الشام زنان معترض در ادلب سوریه را احضار کرده است
اعتراضات
تحریر الشام زنان معترض در ادلب سوریه را احضار کرده است
اعتراض مردم ادلب به كمبود امكانات
اعتراضات
اعتراض مردم ادلب به كمبود امكانات