https://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Politics?page=6

×
×

سیاست

نهادهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران درصدد نفوذ در سوریه هستند

نهادهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران درصدد نفوذ در سوریه هستند

شهرکهای فوعه و کفریا در سوریه تخلیه خواهند شد

شهرکهای فوعه و کفریا در سوریه تخلیه خواهند شد

آغاز اجرای مفاد توافق آتش بس در درعا

آغاز اجرای مفاد توافق آتش بس در درعا

تضاد روسیه و ایران در سوریه اجتناب ناپذیر است

تضاد روسیه و ایران در سوریه اجتناب ناپذیر است

جناح های مخالف دولت شهر الضمیر در قلمون شرقی را تسلیم کردند

جناح های مخالف دولت شهر الضمیر در قلمون شرقی را تسلیم کردند

پیکارجویان مخالف دولت خروج خود از برخی مناطق غوطه را آغاز کردند

پیکارجویان مخالف دولت خروج خود از برخی مناطق غوطه را آغاز کردند

سازمان ملل متحد: به رغم آتش بس جنگ در منطقه تحت محاصره درسوریه ادامه دارد

سازمان ملل متحد: به رغم آتش بس جنگ در منطقه تحت محاصره درسوریه ادامه دارد

حکومت سوریه مردم شهر حمص شمالی را تهدید می کند

حکومت سوریه مردم شهر حمص شمالی را تهدید می کند

توجه عراق به مبارزه با فساد معطوف می شود

توجه عراق به مبارزه با فساد معطوف می شود

انتخابات درعراق درموعد مقرر در سال 2018 برگزار خواهد شد

انتخابات درعراق درموعد مقرر در سال 2018 برگزار خواهد شد