اخبار عراق

رسانه

با زوال داعش ماشین رسانه ای این گروه خاموش شد
رسانه
با زوال داعش ماشین رسانه ای این گروه خاموش شد
کشته شدن یک کنش گر رسانه ای در پی تداوم نبرد در شمال غربی سوریه
رسانه
کشته شدن یک کنش گر رسانه ای در پی تداوم نبرد در شمال غربی سوریه
کارشناسان عراقی بر اظهارات نادرست و غیرواقعی داعش نظارت و آن را تحلیل می کنند
رسانه
کارشناسان عراقی بر اظهارات نادرست و غیرواقعی داعش نظارت و آن را تحلیل می کنند
ساکنان اردوگاه الرکبان شایعات حکومت روسیه و سوریه را رد می کنند
رسانه
ساکنان اردوگاه الرکبان شایعات حکومت روسیه و سوریه را رد می کنند
گسترش اطلاعات غلط از سوی روسیه با ویدئوی دستکاری شده داعش
رسانه
گسترش اطلاعات غلط از سوی روسیه با ویدئوی دستکاری شده داعش
داعش با ادعاهای دروغین در مورد وحشیگری و جسارت خود اغراق می کند
رسانه
داعش با ادعاهای دروغین در مورد وحشیگری و جسارت خود اغراق می کند
یک فیلم عراقی دگرگونی درونی یک بمب گذار انتحاری را نشان می دهد
رسانه
یک فیلم عراقی دگرگونی درونی یک بمب گذار انتحاری را نشان می دهد
ادعاهای بی اساس روسیه مبنی بر بیرون راندن داعش از سوریه
رسانه
ادعاهای بی اساس روسیه مبنی بر بیرون راندن داعش از سوریه
داعش از «خلافت مجازی» در اینترنت عقب نشینی کرد
رسانه
داعش از «خلافت مجازی» در اینترنت عقب نشینی کرد
دستگاه تبلیغاتی داعش دیگر مطلب تازه ندارد
رسانه
دستگاه تبلیغاتی داعش دیگر مطلب تازه ندارد