حقوق بشر

ارسال مواد غذایی و دارو به اردوگاه الرکبان سوریه
حقوق بشر
ارسال مواد غذایی و دارو به اردوگاه الرکبان سوریه
کتابی که کشته شدن زندانیان تحت شکنجه در زندان های رژیم سوریه را مستند کرده است
حقوق بشر
کتابی که کشته شدن زندانیان تحت شکنجه در زندان های رژیم سوریه را مستند کرده است
اردوگاه های آوارگان ادلب با بحران انسای روبرو هستند
حقوق بشر
اردوگاه های آوارگان ادلب با بحران انسای روبرو هستند
یک تیم بین المللی بررسی جنایات داعش را در سال 2019 آغاز خواهد کرد
حقوق بشر
یک تیم بین المللی بررسی جنایات داعش را در سال 2019 آغاز خواهد کرد
بعد از لغو مجوز فعالیت گروه های امدادرسان از سوی رژیم سوریه، سوری های ساکن در مناطقی که قبلا تحت کنترل اپوزیسیون بود اکنون با مشکلات دست و پنجه نرم می کنند
حقوق بشر
بعد از لغو مجوز فعالیت گروه های امدادرسان از سوی رژیم سوریه، سوری های ساکن در مناطقی که قبلا تحت کنترل اپوزیسیون بود اکنون با مشکلات دست و پنجه نرم می کنند
جایزه صلح نوبل به یک دختر ایزدی قربانی تجاوز اهدا شد
حقوق بشر
جایزه صلح نوبل به یک دختر ایزدی قربانی تجاوز اهدا شد
فعالان از تحریرالشام خواستند تا به زندان ها پایان بدهد
حقوق بشر
فعالان از تحریرالشام خواستند تا به زندان ها پایان بدهد
کنشگران تلاش دارند تا رژیم سوریه برای حمله های شیمیایی مورد بازخواست قرارگیرد
حقوق بشر
کنشگران تلاش دارند تا رژیم سوریه برای حمله های شیمیایی مورد بازخواست قرارگیرد
ارتش آزاد سوریه برای غیرنظامیان در هجین کمک های پزشکی فراهم می کند
حقوق بشر
ارتش آزاد سوریه برای غیرنظامیان در هجین کمک های پزشکی فراهم می کند
عراق به مسائل حقوقی و بشر دوستانه کودکان داعش رسیدگی می کند
حقوق بشر
عراق به مسائل حقوقی و بشر دوستانه کودکان داعش رسیدگی می کند