حقوق بشر

بمبگذاری سوریه 23 تن کشته در نزدیکی دمشق بر جا گذاشت
حقوق بشر
بمبگذاری سوریه 23 تن کشته در نزدیکی دمشق بر جا گذاشت
عراق درپی بازگرداندن خانواده های جنگجویان خارجی داعش به کشورهای خودشان است
حقوق بشر
عراق درپی بازگرداندن خانواده های جنگجویان خارجی داعش به کشورهای خودشان است
اردوگاه آوارگان عین عیسی خود را برای زمستان آماده می کند
حقوق بشر
اردوگاه آوارگان عین عیسی خود را برای زمستان آماده می کند
در حالی که فعالان خواستار پایان محاصره هستند، کمک ها به دوما رسید
حقوق بشر
در حالی که فعالان خواستار پایان محاصره هستند، کمک ها به دوما رسید
عراق سوخت مناطق آزاد شده را پیشاپیش فرارسیدن زمستان تأمین کرد
حقوق بشر
عراق سوخت مناطق آزاد شده را پیشاپیش فرارسیدن زمستان تأمین کرد
کاروان های حامل کمک های امدادی به مردم قحطی زده غوطه شرقی می رسند
حقوق بشر
کاروان های حامل کمک های امدادی به مردم قحطی زده غوطه شرقی می رسند
کودکانی که از سوی تحریرالشام استخدام شده اند با مرگ روبرو هستند
حقوق بشر
کودکانی که از سوی تحریرالشام استخدام شده اند با مرگ روبرو هستند
گزارش سازمان ملل مسئولیت حمله با گاز شیمیایی را متوجه رژیم سوریه دانست
حقوق بشر
گزارش سازمان ملل مسئولیت حمله با گاز شیمیایی را متوجه رژیم سوریه دانست
گورهای دست جمعی داعش: یک میراث جنایتکارانه فراگیر
حقوق بشر
گورهای دست جمعی داعش: یک میراث جنایتکارانه فراگیر
گروه حقوق بشر تخلفهای تحریر الشام را ثبت می کند
حقوق بشر
گروه حقوق بشر تخلفهای تحریر الشام را ثبت می کند