https://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Human_Rights?page=1

×
×

حقوق بشر

یک دادگاه: هلند باید به بازگشت بچه های داعش کمک کند

یک دادگاه: هلند باید به بازگشت بچه های داعش کمک کند

حمله های روسیه و سوریه یک بیمارستان و مرکز دفاع مدنی را از کار انداخت

حمله های روسیه و سوریه یک بیمارستان و مرکز دفاع مدنی را از کار انداخت

ستایش از زن جوان و پزشک مخفی سوری تبار در فیلم «غارنشین»

ستایش از زن جوان و پزشک مخفی سوری تبار در فیلم «غارنشین»

عراق خواستار پاسخگویی در مورد سرنوشت افراد مفقود الاثر شده اجباری می باشد

عراق خواستار پاسخگویی در مورد سرنوشت افراد مفقود الاثر شده اجباری می باشد

به قربانیان داعش در نینوا غرامت پرداخت شد

به قربانیان داعش در نینوا غرامت پرداخت شد

درخواست امدادگرهای امور بشردوستانه سوریه برای محافظت

درخواست امدادگرهای امور بشردوستانه سوریه برای محافظت

مرگ یک کنش گر اهل ادلب در زندان تحریرالشام

مرگ یک کنش گر اهل ادلب در زندان تحریرالشام

دفن اجساد افراد ناشناس و فراخوان تازه برای تحقیق در مورد سرنوشت آن ها در عراق

دفن اجساد افراد ناشناس و فراخوان تازه برای تحقیق در مورد سرنوشت آن ها در عراق

عراق 6 ایزدی را از اردوگاه الهول در سوریه بازگرداند

عراق 6 ایزدی را از اردوگاه الهول در سوریه بازگرداند

ثبت اطلاعات کودکان متولد شده در مناطق تحت کنترل داعش از سوی عراق

ثبت اطلاعات کودکان متولد شده در مناطق تحت کنترل داعش از سوی عراق