انرژی

یک بانک: در صورتی که معافیت بر تحریم های وضع شده از سوی ایالات متحده پایان یابد، عراق کار انتقال گاز از ایران را متوقف می کند
انرژی
یک بانک: در صورتی که معافیت بر تحریم های وضع شده از سوی ایالات متحده پایان یابد، عراق کار انتقال گاز از ایران را متوقف می کند
ایران درپی طولانی کردن جنگ درسوریه برای منافع خود است
انرژی
ایران درپی طولانی کردن جنگ درسوریه برای منافع خود است
بحران سوخت در مناطق تحت کنترل رژیم وخیم شده است
انرژی
بحران سوخت در مناطق تحت کنترل رژیم وخیم شده است
مسئولان می گویند که میدانهای نفتی عراق آسیب پذیر باقی مانده است
انرژی
مسئولان می گویند که میدانهای نفتی عراق آسیب پذیر باقی مانده است