اخبار عراق

انتخابات

نخست وزیر تعیین شده عراقی چالش تشکیل دولت را بر عهده گرفت
انتخابات
نخست وزیر تعیین شده عراقی چالش تشکیل دولت را بر عهده گرفت
فعالان سوری انتخابات محلی را یک نمایش ساختگی می خوانند
انتخابات
فعالان سوری انتخابات محلی را یک نمایش ساختگی می خوانند
در تصاویر: ساکنان انبار رای می دهند و امید برای تغییر
انتخابات
در تصاویر: ساکنان انبار رای می دهند و امید برای تغییر
انبار برای اولین انتخابات پارلمانی پس از داعش آماده می شود
انتخابات
انبار برای اولین انتخابات پارلمانی پس از داعش آماده می شود
روند «رای گیری ویژه» از پرسنل نظامی برای انتخابات عراق آغاز شد
انتخابات
روند «رای گیری ویژه» از پرسنل نظامی برای انتخابات عراق آغاز شد
عراق برای فرایند انتخابات «آزاد و عادلانه» آماده می شود
انتخابات
عراق برای فرایند انتخابات «آزاد و عادلانه» آماده می شود
زنان در انتخابات عراق از رقیبان قوی به شمار می روند
انتخابات
زنان در انتخابات عراق از رقیبان قوی به شمار می روند
نورسیدگان سیاسی انتخابات عراق را تغییر اساسی می دهند
انتخابات
نورسیدگان سیاسی انتخابات عراق را تغییر اساسی می دهند
عراقیها با نزدیک شدن انتخابات به تغییرات امیدوارند
انتخابات
عراقیها با نزدیک شدن انتخابات به تغییرات امیدوارند
تشدید تدابیر امنیتی از سوی پلیس نینوا پیشاپیش انتخابات
انتخابات
تشدید تدابیر امنیتی از سوی پلیس نینوا پیشاپیش انتخابات