https://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Economy?page=5

×
×

اقتصاد

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با وجود کمبودهای شدید سیل زده های ایرانی کمک های امدادی را به مردم سوریه ارسال می کند

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با وجود کمبودهای شدید سیل زده های ایرانی کمک های امدادی را به مردم سوریه ارسال می کند

افزایش مجدد قیمت مواد غذایی در مناطق تحت کنترل تحریرالشام

افزایش مجدد قیمت مواد غذایی در مناطق تحت کنترل تحریرالشام

استان انبار ساخت منطقه صنعتی در امتداد مرز اردن را آغاز کرد

استان انبار ساخت منطقه صنعتی در امتداد مرز اردن را آغاز کرد

پالایشگاه بیجی تولید فرآورده های نقتی را از سرمی گیرد

پالایشگاه بیجی تولید فرآورده های نقتی را از سرمی گیرد

سد سازی ایران منابع آب عراق را کاهش می دهد

سد سازی ایران منابع آب عراق را کاهش می دهد

ایران صندوق ثروت ملی را برای حمایت از عملیات نظامی خالی کرده است

ایران صندوق ثروت ملی را برای حمایت از عملیات نظامی خالی کرده است

بحران اقتصادی رژیم ایران را به حاشیه رانده است

بحران اقتصادی رژیم ایران را به حاشیه رانده است

انبار به دنبال جذب پروژه های سرمایه گذاری به رمادی است

انبار به دنبال جذب پروژه های سرمایه گذاری به رمادی است

ایران برای دور زدن تحریم ها ارز خارجی را از طریق عراق جابجا می کند

ایران برای دور زدن تحریم ها ارز خارجی را از طریق عراق جابجا می کند

پس از دوره داعش مقرهای ورودی تازه ای در شهرهای انبار برپا می شود

پس از دوره داعش مقرهای ورودی تازه ای در شهرهای انبار برپا می شود