https://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Economy?page=4

×
×

اقتصاد

گسترش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه تحت پوشش بازسازی

گسترش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه تحت پوشش بازسازی

کار برروی پروژه هایی که در خلال جنگ با داعش متوقف شده بود در انبار از سرگرفته شد

کار برروی پروژه هایی که در خلال جنگ با داعش متوقف شده بود در انبار از سرگرفته شد

قاچاق نفت از سوی ایران در نقض تحریم ها

قاچاق نفت از سوی ایران در نقض تحریم ها

ایرانیان که در کشور با مشکلات اقتصادی دست به گریبانند در عراق به دنبال شغل هستند

ایرانیان که در کشور با مشکلات اقتصادی دست به گریبانند در عراق به دنبال شغل هستند

گروهای نیابتی ایران دربخش کشاورزی عراق خرابکاری می کنند

گروهای نیابتی ایران دربخش کشاورزی عراق خرابکاری می کنند

آتش سوزی های گسترده در گندمزارهای شهرستان سنجار عراق

آتش سوزی های گسترده در گندمزارهای شهرستان سنجار عراق

کردهای سوریه از نابودی گندم با آتش نزدیک تاسیسات نفتی هراسان هستند

کردهای سوریه از نابودی گندم با آتش نزدیک تاسیسات نفتی هراسان هستند

عراق به دنبال جذب سرمایه گذاری در صحرای انبار است

عراق به دنبال جذب سرمایه گذاری در صحرای انبار است

کارشناسان: ایران کمکهای بشردوستانه را به خزانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتقل می کند

کارشناسان: ایران کمکهای بشردوستانه را به خزانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتقل می کند

برنامه توسعه سازمان ملل متحد 15 هزار خانه شهر قدیم موصل را بازسازی می کنند

برنامه توسعه سازمان ملل متحد 15 هزار خانه شهر قدیم موصل را بازسازی می کنند