اخبار عراق

اقتصاد

درآمد هنگفت شبه نظامیان مرتبط با ایران از فعالیت شبکه های دور زدن عوارض گمرکی در عراق
اقتصاد
درآمد هنگفت شبه نظامیان مرتبط با ایران از فعالیت شبکه های دور زدن عوارض گمرکی در عراق
تهدید شدن آینده جمهوری اسلامی توسط اقتصاد متزلزل ایران
اقتصاد
تهدید شدن آینده جمهوری اسلامی توسط اقتصاد متزلزل ایران
تلاش روسیه برای تشدید بحران نان در سوریه جهت امتیاز گرفتن از «متحد» خود
اقتصاد
تلاش روسیه برای تشدید بحران نان در سوریه جهت امتیاز گرفتن از «متحد» خود
تبدیل شدن اقتصاد چین به بزرگترین اقتصاد جهان تا سال ۱۴۰۷ با سود بردن از همه گیری کووید-۱۹
اقتصاد
تبدیل شدن اقتصاد چین به بزرگترین اقتصاد جهان تا سال ۱۴۰۷ با سود بردن از همه گیری کووید-۱۹
روی آوردن نایبان ایران در سوریه به تاراج و قاچاق برای پابرجا ماندن
اقتصاد
روی آوردن نایبان ایران در سوریه به تاراج و قاچاق برای پابرجا ماندن
خشم ایران و گروه های نیابتی آن از گرم شدن روابط عراق و کشورهای عربی
اقتصاد
خشم ایران و گروه های نیابتی آن از گرم شدن روابط عراق و کشورهای عربی
تقویت طرح های زیربنایی شمال شرق سوریه توسط نیروهای ائتلاف
اقتصاد
تقویت طرح های زیربنایی شمال شرق سوریه توسط نیروهای ائتلاف
گروه های شبه نظامی، مخل رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در نینوا
اقتصاد
گروه های شبه نظامی، مخل رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در نینوا
نقض تحریم های ایالات متحده توسط حزب الله با قاچاق کالا به سوریه
اقتصاد
نقض تحریم های ایالات متحده توسط حزب الله با قاچاق کالا به سوریه
توسعه پالایشگاه نفت حدیثه عراق پس از توقف اجباری به دلیل حملات داعش
اقتصاد
توسعه پالایشگاه نفت حدیثه عراق پس از توقف اجباری به دلیل حملات داعش