https://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Economy?page=2

×
×

اقتصاد

داعش پس از شکست منابع مالی کلیدی خود را از دست داده است

داعش پس از شکست منابع مالی کلیدی خود را از دست داده است

تمهیدات پیش از شروع بازسازی فرودگاه موصل انجام شده اند

تمهیدات پیش از شروع بازسازی فرودگاه موصل انجام شده اند

تأثیر منفی کاهش ارزش پوند بر مشکلات سوریه

تأثیر منفی کاهش ارزش پوند بر مشکلات سوریه

کارخانه های خسارت دیده بوسیله داعش به روی سرمایه گذاران در انبار گشوده می شود

کارخانه های خسارت دیده بوسیله داعش به روی سرمایه گذاران در انبار گشوده می شود

معترضان بصره نسبت به مداخله ایران اعتراض می کنند

معترضان بصره نسبت به مداخله ایران اعتراض می کنند

صلاح الدین برای بازسازی بیجی در دوران پس از داعش تلاش می کند

صلاح الدین برای بازسازی بیجی در دوران پس از داعش تلاش می کند

اجرای طرح آزمایشی در عراق برای کمک به آوارگان داخلی پیشین به منظور کسب درآمد

اجرای طرح آزمایشی در عراق برای کمک به آوارگان داخلی پیشین به منظور کسب درآمد

الرطبه 22 پروژه خدماتی را بازسازی می کند

الرطبه 22 پروژه خدماتی را بازسازی می کند

عراق بسته اصلاحات را برای حل اعتراضها تصویب کرد

عراق بسته اصلاحات را برای حل اعتراضها تصویب کرد

طرح بازسازی شهر قدیم موصل در دست بررسی است

طرح بازسازی شهر قدیم موصل در دست بررسی است