اخبار عراق

اقتصاد

کار برروی پروژه هایی که در خلال جنگ با داعش متوقف شده بود در انبار از سرگرفته شد
اقتصاد
کار برروی پروژه هایی که در خلال جنگ با داعش متوقف شده بود در انبار از سرگرفته شد
قاچاق نفت از سوی ایران در نقض تحریم ها
اقتصاد
قاچاق نفت از سوی ایران در نقض تحریم ها
ایرانیان که در کشور با مشکلات اقتصادی دست به گریبانند در عراق به دنبال شغل هستند
اقتصاد
ایرانیان که در کشور با مشکلات اقتصادی دست به گریبانند در عراق به دنبال شغل هستند
گروهای نیابتی ایران دربخش کشاورزی عراق خرابکاری می کنند
اقتصاد
گروهای نیابتی ایران دربخش کشاورزی عراق خرابکاری می کنند
آتش سوزی های گسترده در گندمزارهای شهرستان سنجار عراق
اقتصاد
آتش سوزی های گسترده در گندمزارهای شهرستان سنجار عراق
کردهای سوریه از نابودی گندم با آتش نزدیک تاسیسات نفتی هراسان هستند
اقتصاد
کردهای سوریه از نابودی گندم با آتش نزدیک تاسیسات نفتی هراسان هستند
عراق به دنبال جذب سرمایه گذاری در صحرای انبار است
اقتصاد
عراق به دنبال جذب سرمایه گذاری در صحرای انبار است
کارشناسان: ایران کمکهای بشردوستانه را به خزانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتقل می کند
اقتصاد
کارشناسان: ایران کمکهای بشردوستانه را به خزانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتقل می کند
برنامه توسعه سازمان ملل متحد 15 هزار خانه شهر قدیم موصل را بازسازی می کنند
اقتصاد
برنامه توسعه سازمان ملل متحد 15 هزار خانه شهر قدیم موصل را بازسازی می کنند
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با وجود کمبودهای شدید سیل زده های ایرانی کمک های امدادی را به مردم سوریه ارسال می کند
اقتصاد
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با وجود کمبودهای شدید سیل زده های ایرانی کمک های امدادی را به مردم سوریه ارسال می کند