اخبار عراق

اقتصاد

الرطبه 22 پروژه خدماتی را بازسازی می کند
اقتصاد
الرطبه 22 پروژه خدماتی را بازسازی می کند
عراق بسته اصلاحات را برای حل اعتراضها تصویب کرد
اقتصاد
عراق بسته اصلاحات را برای حل اعتراضها تصویب کرد
طرح بازسازی شهر قدیم موصل در دست بررسی است
اقتصاد
طرح بازسازی شهر قدیم موصل در دست بررسی است
شبه نظامیان عراقی متهم به قاچاق سوخت به سوریه
اقتصاد
شبه نظامیان عراقی متهم به قاچاق سوخت به سوریه
مقامات عراق می گویند که خط لوله ایران فقط یک رویا است
اقتصاد
مقامات عراق می گویند که خط لوله ایران فقط یک رویا است
کارشناسان: سیستمهای مالی و قضایی ایران نسبت به فساد آسیب پذیر است
اقتصاد
کارشناسان: سیستمهای مالی و قضایی ایران نسبت به فساد آسیب پذیر است
کاهش شدید ارزش پوند سوریه و فشار آن بر مردم این کشور
اقتصاد
کاهش شدید ارزش پوند سوریه و فشار آن بر مردم این کشور
بازسازی پل به پیشرفت انبار کمک می کند
اقتصاد
بازسازی پل به پیشرفت انبار کمک می کند
ایرانی های تحت فشار به دلیل تحریمها در منطقه کُرد نشین درپی مشاغل روزمزد هستند
اقتصاد
ایرانی های تحت فشار به دلیل تحریمها در منطقه کُرد نشین درپی مشاغل روزمزد هستند
هدف عراق کاهش وابستگی به واردات انرژی است
اقتصاد
هدف عراق کاهش وابستگی به واردات انرژی است