فرستاده ویژه سازمان ملل برای سوریه به دمشق رسید

خبرگزاری فرانسه گزارش داد که فرستاده ویژه سازمان ملل برای سوریه درروز یکشنبه (22 سپتامبر) برای انجام دورتازه ای از گفت و گو ها پیرامون تشکیل یک کمیته به سوریه رسیده است که وظیفه آن پیش نویس یک قانون اساسی تازه برای کشور است.

قرار است که گیرپدرسون با ولید معلم وزیرامورخارجه درروز دوشنبه دیدار کند تا درمورد این کمیته، طرح تحت حمایت سازمان ملل گفت و گو کنند که به دلیل اختلاف با رژیم سوریه برسرترکیب بندی این نهاد متوقف شده بود.

این دیپلمات نروژی که این نقش درماه ژانویه به او محول شد گفت که از نشست پیشین با معلم درماه ژوئیه پیشرفت صورت به دست آمده است.

آنتونیوگوترز دبیرکل سازمان ملل متحد درروز چهارشنبه گفت که دررابطه با تشیکل این نهاد توافق صورت گرفته است.

قراراست که این کمیته 150 عضو داشته باشد که یک سوم آن بوسیله رژیم و یکی دیگر بوسیله مخالفان و یک سوم باقی مانده بوسیله سازمان ملل متحد برگزیده می شود.

آیا این مقاله را می پسندید؟
0
0 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا * به معنی فیلد ضروری است 1500 حرف باقی مانده است (حداکثر 1500)