سازمان ملل به توافق سوریه درباره کمیته قانون اساسی چشم دوخته است

خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه (۱۹ سپتامبر) گزارش داد، سازمان ملل با افراد ذیربط سوریه در کمیته ای با مسئولیت تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید برای این کشور جنگ زده به توافق رسیده است.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در کنفرانس خبری درباره مجمع عمومی آتی سازمان ملل گفت: «اکنون بین تمام طرفین درباره ترکیب کمیته توافق وجود دارد.»

گوترش گفت، گیر پدرسون نماینده سازمان ملل در امور سوریه «کار نهایی را با طرفین در رابطه با شرایط قرارداد انجام می دهد و امیدواریم خیلی زود به نتیجه برسد.»

سال ها مذاکرات صلح با حمایت سازمان ملل نتوانسته است این جنگ را که در سال ۲۰۱۱ شروع شده است پایان دهد و پدرسون تلاش هایش را بر ایجاد یک کمیته قانون اساسی متمرکز کرده است.

فهرست اعضای کمیته بسیار مورد بحث بوده است و رژیم سوریه با برخی از نام های پیشنهادی مخالف بود.

این کمیته قرار است ۱۵۰ عضو داشته باشد که یک سوم آن توسط رژیم و یک سوم دیگر توسط مخالفان و بقیه توسط سازمان ملل تعیین می شوند.

گوترش می گوید: «امیدوارم این قدم مهمی در ایجاد شرایط برای یک راه حل سیاسی برای این درگیری تراژیک باشد.»

علاوه بر ترکیب کمیته، مکانیسم حاکم بر کارکرد آن قرار است مورد توافق قرار بگیرد و این ترس را در میان دیپلمات ها ایجاد کرده است که تا پیشرفت جدی هنوز ماه ها فاصله باشد.

آیا این مقاله را می پسندید؟
0
0 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا * به معنی فیلد ضروری است 1500 حرف باقی مانده است (حداکثر 1500)