کمیته بین المللی صلیب سرخ: نخستین کاروان کمک رسانی از سال 2012 تا کنون وارد شهر داریای سوری شد

کمیته بین المللی صلیب سرخ( آی سی آرسی) در اعلامیه ای گفت که نخستین محموله کمکهای بشردوستانه از زمان محاصره شهرک داریا بوسیله رژیم درسال 2012 ، درروز چهارشنبه 1 ژوئن به این شهرک رسید که تحت کنترل نیروهای مخالف قراردارد.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد که سازمان ملل متحد درماه گذشته گزارش داد که اگر هیچ بهبودی دروضعیت کمک رسانی به مناطق محاصره شده تا روز 1 ژوئن دیده نشد، از سازمان برنامه غذایی جهان خواهد خواست تا از طریق هوا کمک فروریخته شود.

این کمیته گفت که هم کارکنان سازمان ملل متحد و هم هلال احمر عربی در تحویل این محموله شرکت داشتند.

به گفته شواری محلی شهرک، این کاروان تنها شامل تدارکات پزشکی بود.

شمار تقریبی 8 هزار تن از مردم درشهرکه درست درجنوب غربی دمشق واقع است زندگی می کنند.

پیشتردرروز چهارشنبه یک آتش بس 48 ساعته درداریا اعلام شد تا تحویل امن کمکها تضمین شود.

آیا این مقاله را می پسندید؟
0
0 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا * به معنی فیلد ضروری است 1500 حرف باقی مانده است (حداکثر 1500)