پناهندگان

200 خانواده به خانه هایشان در شهرقدیمی موصل بازمی گردند

نوشته خالد الطائی

image

عراقی های آواره شده به شهرقدیمی موصل بازمی گردند جایی که زندگی به آرامی، پس از همه ویرانی هایی که به شهر درخلال نبردهای آزادسازی با «دولت اسلامی»(داعش) وارد شد به حالت عادی بازمی گردد. [عکس با کسب اجازه از موصل آی]

یک مقام محلی به دیارنا گفت که گروه تازه ای از ساکنان آواره شده به تازگی به خانه هایشان در شهرموصل بازگشته اند پس از آن که داعش شهررا در سال 2014 تسخیرکرده بود.

این گروه شامل 200 خانواده ای است که در شهرقدیمی موصل زندگی می کردند جایی که بخش بزرگی از جمعیت هنوز نمی تواند به دلیل ویرانی های گسترده ای که درخلال عملیات آزادسازی برشهروارد شد بازگردند.

علی جهانگیر مدیرکل اداره امور شعبه های وزارت مهاجرت درروز جمعه (10 ژانویه) به دیارنا گفت که این بازگشتها بخشی از برنامه بازگشت داوطلبانه است که وزارت مهاجرت از زمان بیرون رانده شدن داعش مشغول کار برروی آن بوده است.

او گفت: «ما برای تشویق بازگشت آواره شدگان داخلی [آی دی ها] و تأمین همه منابع برای آنها کار می کنیم.»

جهانگیر گفت: «موضوع بازگشت برای خانواده ها گزینه است و ما هیچکس را درصورتی که آنها ترجیح بدهند در ارودگاه ها بمانند برای ترک آن تحت فشارنمی گذاریم .»

او افزود: «اما اکثریت آواره شدگان داخلی خواهان بازگشت هستند بویژه اگر مناطق آنها دررابطه با خدمات یا امنیت مشکل ندارد و خانه هایشان برای سکونت مناسب است.»

آوارگی درحال کاهش است

او گفت که 200 خانواده از ارودگاه السلامیه درجنوب موصل انتقال یافتند و این کار پس از تأیید وضعیت امنیتی انجام شد و شرایط لازم برای اسکان آنها در مناطق خودشان برقرارشد.

جهانگیر گفت که این وزارتخانه خدمات پس ازبازگشت را فراهم می کند تا تضمین شود که خانواده درجوامع خودشان ادغام می شوند.

او اشاره کرد: «درطرح ما برای امسال، بیشتر بر افزایش آن خدمات تمرکزداریم بویژه این که موضوع آوارگی و فشار سنگینی که ایجاد کرده است درحال کاهش است.»

او گفت که وزارت مهاجرت برای هرخانواده مواد غذایی، کمکهای امدادی و بهداشتی فراهم می کند با نضمام حمایتهای مالی تا درازسرگیری زندگی روزانه به آنها کمک شود.

جهانگیر گفت که شمار خانواده های آواره شده درسراسرعراق کاهش یافته زیرا 540 هزار خانواده آواره شده درسال 2019 به مناطق خودشان بازگشته اند.

درمجموع 330 هزار خانواده در آوارگی باقی مانده است ازجمله 70 هزار خانواده ای که در ارودگاه های آواره شدگان زندگی می کنند و اکثریت آنها درجنوب موصل متمرکزشده اند.

آیا این مقاله را می پسندید؟
1
0 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا * به معنی فیلد ضروری است 1500 حرف باقی مانده است (حداکثر 1500)