اخبار عراق
امنیت

آغاز صدور کارتهای شناسایی ملی واحد در انبار

نوشته سیف احمد در انبار

نخستین مرکز صدور کارت شناسایی ملی جدید واحد در انبار به تازگی در اداره شهروندی و احوال مدنی در فلوجه گشایش یافت.[سیف احمد/دیارنا]

نخستین مرکز صدور کارت شناسایی ملی جدید واحد در انبار به تازگی در اداره شهروندی و احوال مدنی در فلوجه گشایش یافت.[سیف احمد/دیارنا]

انبار به تازگی نخستین مرکز صدور کارت شناسایی ملی جدید واحد در اداره شهروندی و احوال مدنی فلوجه را راه اندازی کرد.

پیشاپیش راه اندازی این مرکز، اداره مزبور به تمام تجهیزات و سیستم های لازم مجهز شده بود و شماری از افسران و اعضای وابسته برای صدور کارت واحد آموزش دیده بودند.

سرتیپ عامر محمد الدلیمی، مدیر اداره شهروندی و احوال مدنی در انبار گفت که این کار تضمین می کند که کارتها براساس داده های شخصی ذخیره شده در پایگاه داده ها، صادر می شوند.

او به دیارنا گفت «صدور کارت ملی برای ساکنین فلوجه به حل مشکل تشابه اسمی بین ساکنین کمک می کند و شمار مدارک شناسایی شخصی را کاهش می دهد.»

افسران و اعضای وابسته مرکز صدور کارت شناسایی ملی جدید واحد در اداره شهروندی و احوال مدنی فلوجه، برای صدور این کارت شناسایی جدید آموزش دیده اند.[ سیف احمد/دیارنا]

افسران و اعضای وابسته مرکز صدور کارت شناسایی ملی جدید واحد در اداره شهروندی و احوال مدنی فلوجه، برای صدور این کارت شناسایی جدید آموزش دیده اند.[ سیف احمد/دیارنا]

وی گفت که کارت جدید جایگزین مدارک شناسایی شخصی و شهروندی می شود و کارت واحد حاوی اطلاعات شخصی، از جمله اسکن شبکیه و انگشت نگاری می باشد.

او گفت «اکنون کارکنان اداره شهروندی و احوال مدنی فلوجه، پذیرش شهروندان و صدور کارت شناسایی ملی را براساس فهرست های الفبا و شماره های ثبت اداره شهروندی و احوال مدنی آغاز کرده اند.»

وی افزود، تمام تلاش ما بر آن است تا ساکنین انبار به هنگام حضور در وقت ملاقات خود در اداره، دچار هیچگونه معطلی نشوند.

دستاور عمده برای استان

سرهنگ محمد الجمیلی، رییس اداره شهروندی و احوال مدنی در فلوجه گفت «گشایش مرکز کارت شناسایی ملی در این شهر یک دستاور عمده برای انبار است.»

او به دیارنا گفت که این نشانۀ بازگشت زندگی به حالت عادی در این استان از زمانی است که از زیر سلطه «دولت اسلامی» (داعش) آزاد شده و ساکنین آواره به آن بازگشته اند.

وی گفت «تمام سوابق رسمی، ثبت شده و اسناد اداره شهروندی و احوال مدنی در فلوجه در برابر خرابکاری و مخدوش شدن» در دوران داعش، محافظت شده اند.

وی گفت که داعش نتوانست که این مدارک را بیابد «برای اینکه پیش از تصرف شهر از سوی این گروه، مدارک به مکان امنی منتقل شده بود.»

الجمیلی گفت «کادرهای اداره شهروندی و احوال مدنی فلوجه، از جمله افسران واعضای وابسته، در مورد نحوه صدور کارت شناسایی ملی واحد و نحوه وارد کردن داده ها و اطلاعات در سیستم رایانه، از سه ماه پیش آموزش دیده اند.»

وی گفت که این سیستم به سیستم اصلی در رمادی و بغداد متصل است و افزود که از زمانی که تقاضانامه ارائه و بررسی شود، ظرف مدت 10 روز کارت صادر خواهد شد.

وی افزود که کارت جدید شامل نام دارنده، تاریخ تولد، محل اقامت، انگشت نگاری، اسکن شبکیه، نام همسر و سایر اطلاعات مورد نیاز برای دیدار از ادارات دولتی و امنیتی در انبار و عراق می باشد.

یک سرویس نوین و پیشرفته

عیسی السایر، شهردار فلوجه به دیارنا گفت «فلوجه یکی از بزرگترین شهرهای انبار است و جمعیت زیادی دارد که هر سال به طور پیوسته افزایش می یابد.»

وی گفت «گشایش مرکز کارت شناسایی ملی به ارائه خدمت نوین و پیشرفته به شهروندان کمک خواهد کرد.»

وی گفت «درمرحله بعدی باید مراکز صدور کارت شناسایی ملی بیشتری در مناطق کرمه، صقلاویه و العامریه گشایش شوند تا از فشار بر اداره شهروندی و احوال مدنی فلوجه کاسته شود.»

وی افزود که فلوجه همچنین نیاز به اداره صدور گذرنامه دارد.

وی افزود، در این راستا دولت محلی شهر یک تقاضای رسمی برای استاندار انبار و مسئولین ذیربط فرستاده تا تضمین کند که شهروندان که برای گرفتن گذرنامه در رمادی تقاضا پر می کنند، دچار هیچگونه معطلی نشوند.

عادل صلاح یکی از ساکنین فلوجه به دیارنا گفت «کارت های شناسایی که شمار زیادی از شهروندان دارند بسیار قدیمی هستند،» و اشاره کرد که کارت جدید هم کوچک تر است و هم حاوی اطلاعات بیشتر.

دقت بیشتر، کاغذبازی کمتر

صلاح گفت «مشکل تشابه اسمی با افراد تحت پیگرد بسیار گسترده است، چرا که در کارتهای قدیمی تنها اسامی سه بخشی استفاده شده اند و نام خانوادگی در بسیاری از اسناد شخصی وجود ندارد.»

وی اشاره کرد که مشکل با صدور کارت شناسایی واحد حل می شود چرا که این کارت حاوی تمام اطلاعات شخصی است و به این ترتیب مشکل تشابه اسمی نیز برطرف می شود.

هناء ایاد، آموزگار اهل فلوجه گفت که هر شهروند دارای چهار نوع مدارک شخصی است: کارت شناسایی، گواهی شهروندی، کارت مسکن و کارت جیره بندی.

او به دیارنا گفت که پر کردن تقاضا نزد ادارات دولتی برای هر یک از این کارتها،« برای شهروندان و کارکنان یک بار تحمیلی است، و کارت واحد به این مشکل پایان خواهد داد.»

وی گفت «ما امیدواریم که دولت انبارخدمات بیشتری به ویژه افزودن یک دفتر دیگر برای صدور کارت شناسایی واحد و گشایش دفتر صدور گواهینامه رانندگی در فلوجه را ارائه کند.»

این خدمات اکنون تنها محدود به دفتر منطقه کیلو-7 در غرب رمادی است که باید وقت و تلاش بیشتری کرد تا از مناطق دورتر به این اداره رسید.

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500