اخبار عراق
انتخابات

عراق برای فرایند انتخابات «آزاد و عادلانه» آماده می شود

نوشته خالد الطائی

افراد آواره شده داخلی در استان نجف عراق کارتهای رأی گیری بهینه شده بیومتریک خودشان را دریافت می کنند. [عکس با کسب اجازه از دفتر انتخابات نجف]

افراد آواره شده داخلی در استان نجف عراق کارتهای رأی گیری بهینه شده بیومتریک خودشان را دریافت می کنند. [عکس با کسب اجازه از دفتر انتخابات نجف]

کمیسیون عالی و مستقل انتخابات عراق (آی اچ ای سی) تدارکات انتخابات پارلمانی روز 12 مه را تکمیل کرده و بر برنامه های تبلیغاتی نامزدها و عدم تخلف از قانون انتخابات نظارت دارد.

ریاض غازی البدران رئیس اداری انتخابات این کمیسیون گفت: «همه تدارکات لجستیکی و فنی انتخابات را دررابطه با سازماندهی مراحل رأی گیری، شمارش آرا و [ گردآوری] نتایج تکمیل کرده ایم.»

او به دیارنا گفت: «همه تجهیزات لازم برای صدور کارتهای رأی گیری، برگه های شناسایی بیومتریک و شمارش و جمع زدن تسریع شده آرا به همراه همه مواد و تدارکات لازم خریداری شده است.»

او افزود که این 4 هزار تن از کارکنان این کمیسیون در کاربرد تجهیزات و اجرای همه فرایندهای انتخاباتی آموزش دیده اند.

کارکنان از کمیسیون عالی و مستقل انتخابات عراق برای کاربرد سیستمهای الکترونیک دراجرای فرایند انتخاباتی آموزش می بینند. [عکس با کسب اجازه از دفتر انتخابات بغداد]

کارکنان از کمیسیون عالی و مستقل انتخابات عراق برای کاربرد سیستمهای الکترونیک دراجرای فرایند انتخاباتی آموزش می بینند. [عکس با کسب اجازه از دفتر انتخابات بغداد]

کمیسیون عالی و مستقل انتخابات عراق «1079 مرکز انتخاباتی و 59800 ایستگاه رأی گیری درداخل و خارج از عراق برپا کرده است» و اشاره کرد که رأی گیری در خارج از کشور برای روز 10 مه مقررشده است.

نام نویسی رأی دهندگان

کمیسیون عالی و مستقل انتخابات عراق جایگزین کردن کارتهای رأی گیری را با کارتهای بیومتریک از ماه سپتامبر 2014 آغاز کرد و تا کنون این کارتها را برای حدود 21 میلیون رأی دهنده صادر کرده است.

کارتهای رأی برای حدود 3.5 میلیون تن از شهروندانی هم درانتخابات گذشته که در آوریل 2014 برگزار شد و به سن قانونی (18) سال نرسیده بودند صادر شد.

البدران گفت که این کارتها به سیستم شناسایی بیومتریک ارتقا یافته است که به «گرفتن عکس و اثر انگشت ردی دهند درزمان تجدید کارت او مربوط است تا جلوی دستکاری و جعل درخلال انتخابات گرفته شود.»

او گفت که تا ماه نوامبر11 میلیون رأی دهنده کارتهای خودشان را به روزرسانی کرده بودند و اشاره کرد که «ما عمده فرایند ارتقا سازی را تکمیل کرده ایم.»

البدران گفت که کارتهای رأی برای تقریبا 1.2 میلوین تن از آواره شدگان داخلی (ای دی پی ها) که واجد دادن رأی هستند صادر شده است.

نظارت بر مبارزات انتخاباتی

البدران گفت که کمیسیون عالی و مستقل انتخابات عراق به نظارت بر مبارزات انتخاباتی نامزدها و فهرستهای انتخابات مشغول است که از روز 14 آوریل آغاز شده است.

او افزود که کمیته مرکزی و کمیته های فرعی کمیسیون عالی و مستقل انتخابات عراق برای تضمین این که تخلفی از قوانین شمار 11 سال 2018 مبارزات انتخاباتی صورت نمی گیرد مشغول کار بوده اند.

او گفت که 80 تن از نامزدها و فهرستها بابت بی نظمی با مبالغی بین دو تا پنج میلیون دینار عراقی (1687 و 4219 دلار) جریمه شده اند که اکثر آنها برای آغاز تبلیغات انتخاباتی پیش از موعد مقررشده رسمی بود.

هوگر جتو مدیر شبکه نظارت برانتخابات شمس گفت که کمیته عالی و مستقل انتخابات عراق به مسئولیتهای خودش «براساس یک جدول زمانبندی شده و مرحله ای» عمل می کند.

او به دیارنا گفت: «مرحله تصویب اسامی حقوقی نامزدها پایان یافته است و این کمیسیون هم اکنون در مرحله نظارت بر تبلیغات انتخاباتی نامزده ها است.»

این کار یک روز پیش از انتخابات، قبل از آغاز فرایند رأی گیری پایان خواهد یافت.

فرایند انتخابات

جتو گفت: «کمیسیون عالی و مستقل انتخابات عراق به سیستمهای پیشرفته در اجرای فراینده انتخابات متکی است ازجمله کارتهای بهینه شده رأی به سیستم شناسایی بیومتریک تا نام و اطلاعات رأی دهندگان تأیید شود وفرایند شمارش و جمع زدن و تألیف نتایج کنترل گردد.»

او توضیح داد که شبکه شمس «مسئول پیگیری جدول زمانی عملیات و تأیید صحت همه بخشهای انتخابات است.»

او افزود که این شبکه همچنین مسئول «نظارت برهر گونه تخلف از قانون و بی نظمی بوسیله نامزدها، مانند آویختن پرچمهای انتخاباتی در مناطق غیرمجاز، سوءاستفاده از مسئولیتهای دولتی برای تبلیغات، استفاده از تنفرپراکنی یا اشاعه اختلافهای فرقه ای یا نژادی است.»

ندا الجبوری یکی ازنامزدها از فهرست انتخاباتی الوطنیه گفت که کمیسیون عالی و مستقل انتخابات عراق درحال انجام «کارهای عالی در تدارک برای فرایند انتخابات است و تلاشهای بسیاری خوبی برای اجرای وظایفش در مدت زمان تعیین شده کرده است».

«کمیسیون عالی و مستقل انتخابات عراق ودولت تضمین کرده اند که هرگونه تلاشی برای تسهیل وضمانت کنترل برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه انجام خواهد شد که منعکس کننده اراده و خواسته های مردم است.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500